Welbespraakt welbespraakt@groups.io

Group Description

Deze groep is bedoeld voor het bespreken van hardware en software dat gebruikt wordt door blinden en slechtzienden. De aanpassingen hier aan. De problemen die blinden en slechtzienden ontmoeten bij het gebruik ervan.

Het kan hier gaan over het gebruik van een screenreader in windows, op de mac of in linux of op de smartphone.
Een bepaalde daisylezer. Softwarematig of hardwarematig.

Ik denk hierbij ook aan door mensen zelf bedachte aanpassingen.

Dit forum is bedoeld open te staan voor iedereen en misschien juist voor die mensen die nergens antwoord kunnen vinden omdat hun probleem in geen enkel mail groep lijkt te passen.

We zijn hier niet zo weekhartig dat het allemaal op de punt en komma aan regeltjes moet voldoen als je maar respect hebt voor elkaars opvatting en zoveel mogelijk bij het onderwerp blijft. Die is toch al ruim genoeg gedefinieerd zou ik denken.

Group Information

 • http://www.blindofslechtziend.nl/
 • 117 Members
 • 791 Topics, Last Post:
 • Started on

Group Settings

 • All subscribers can post to the group.
 • Posts to this group do not require approval from the moderators.
 • Posts from new users require approval from the moderators.
 • Messages are set to reply to group.
 • Subscriptions to this group do not require approval from the moderators.
 • Archives are visible to subscribers only.
 • Wiki is visible to subscribers only.
 • Members can edit their posts.
 • Members can set their subscriptions to no email.

Integrations

No integrations.

 or  Log In If You Are Already A Member

Message History

Group Email Addresses