Vigo Groovy User Group vigo-groovy@groups.io

Group Description

Vigo Groovy User Group (ou VigoGUG que é máis corto) é unha comunidade técnica nacida en Vigo co propósito de xuntar a profesionais e aficionados dispostos a compartir experiencias, aprender e divertirse con Groovy e tecnoloxías relacionadas (Grails/Griffon/Gr*, etc.). 

Principalmente as reunións e eventos van dirixidas a programadores, pero non se descartan outro tipo de temáticas, por exemplo de sistemas ou incluso de xestión de proxectos (sempre relacionados con Groovy, iso si).

Group Information

 • http://www.vigojug.org
 • 1 Member
 • 0 Topics
 • Started on
 • Feed

Group Settings

 • All subscribers can post to the group.
 • Posts to this group do not require approval from the moderators.
 • Posts from new users require approval from the moderators.
 • Messages are set to reply to group.
 • Subscriptions to this group do not require approval from the moderators.
 • Archives are visible to anyone.
 • Wiki is visible to subscribers only.
 • Members can edit their posts.
 • Members can set their subscriptions to no email.

Integrations

No integrations.

Top Hashtags [See All]

 or  Log In If You Are Already A Member

Message History

Group Email Addresses