locked verdere aanvulling ferrietmetingen


Jos PA0JOZ
 

Beste Ivo en meelezers,

Het is inderdaad mogelijk om de zelfinductie van de lege kamer te meten. Althans, als de kamer klein is t.o.v. de golflengte op de hoogste frequentie waarop wordt gemeten . Onder die voorwaarde gedraagt de kamer zich voornamelijk als een zo goed verliesvrije zelfinductie. Van mijn (kleine) kamer heb ik de zelfinductie gemeten en die komt goed overeen met de waarde berekend volgens formule 3-9 op blz. 22 van het 16454A manual.
Ik zeg expres verliesvrije zelfinductie omdat die aanname het mogelijk maakt om die zelfinductie in de formules te gebruiken (Lss in het manual van Agilent).
Een mogelijkheid die Agilent aangeeft is om de twee metingen te doen (formule 3-16), één van de lege kamer en één van de kamer met toroid en die metingen volgens formule 3-16 te verwerken. Dat betekent dat er in het script twee s1p-files aangeroepen moeten worden die dezelfde frequentiepunten moeten bevatten. Het voordeel van het gebruik van Lss is dus dat die eenmalig goed vastgesteld kan worden waarna s1p-files met willekeurige frequentiepunten verwerkt kunnen worden. Voor de meeste toepassingen zal dat ruim voldoende zijn, zeker als de kamer niet al te groot is.

Overigens is het effect van de nulcompensatie het meest merkbaar bij toroiden met lage mu en bij kleine toroiden omdat onder die omstandigheden een relatief groot aantal van de magnetische veldlijnen door de lucht (de 1e, 3e en 4e integraal in formule 3-6) in de meetkamer loopt en niet door het magnetisch materiaal (de 2e integraal).

Dat brengt me op nog één klein punt en dat is dat in mijn versie van het manual van de 16454A er een fout in de 2e integraal van formule 3-6 staat. De bovengrens van de binnenintegraal moet h zijn en niet h0. De uitwerking naar formule 3-7 is wel goed.

73, Jos, PA0JOZ