locked Re: aanvulling ferrietmetingen


Ivo PA0IBR
 

Jos, en rf-seminaristen,

Mooi te zien dat Octave/Matlab bruikbaar is.

Enkele mogelijk bruikbare kleine aanvullingen:
- het script van Jos werkt ook goed in Octave!
- de formules van Agilent staan in de ´operating and service manual´ van de 16454A test fixture, te downloaden van de website van Keysight.
- de afleiding van de formules voor de inductie van de meetkamer wordt compleet uitgelegd, heel goed verhaal en er is geen speld tussen te krijgen.
- Let op de Octave/Matlab notatie van de natuurlijke logaritme: Matlab gebruikt log in plaats van de in europa gebruikelijke Ln),  en log10 voor de 10-log.

Maar nu is er dus een nieuwe puzzel: wat veroorzaakt het verschil tussen de twee methodes?

Als ik, om een verklaring te vinden voor de verschillende resultaten,  de twee formules voor het berekenen van mu vergelijk, zit het daar niet in:
- de Agilent formule telt 1 bij mu_r op. Dat is correct, maar verklaart het grote verschil tussen de meetwaardes niet.
- de faktor A/L in de ´oude´ formule is voor alle denkbare diameters van ringkernen vrijwel gelijk aan de door Agilent gebruikte h x Ln(D/d)/(2pi). Daar zit dus ook niet de verklaring.

Daardoor krijg ik het vermoeden dat het verschil zit in de manier waarop de inductie van de lege meetkamer wordt meegenomen:
- de oorspronkelijke methode ´nult´ de lege meetkamer door de meetkamer in de calibratie van de VNA als ´short´ te zien.
- in de formule van Agilent wordt de inductie van de lege meetkamer afgetrokken van de inductie van de meetkamer-met-ringkern.

Dat lijkt beide correct te zijn - maar toch is er een flink verschil.

Wat nu erg vervelend is, is dat mijn 3 weken geleden bestelde nanoVNA nog altijd ergens in de post zit tussen China en NL.
De gelukkige bezitters van zo´n ding kunnen de proef op de som nemen en beide methodes met elkaar vergelijken.
Ik ben erg benieuwd!

73,
Ivo PA0IBRJoin rfseminar@groups.io to automatically receive all group messages.