locked aanvulling ferrietmetingen


Jos PA0JOZ
 

Goedemiddag allen,

Ik heb met belangstelling de discussie over het meten van ferrieten gevolgd.
Zelf had ik al eens zo'n test-jig a la Agilent 16454A gemaakt.
Ik kwam er achter dat de berekende mu-waarden vooral voor poederijzerkernen (met relatief lage mu) te hoog uitvallen.
Veel hoger dan de door Amidon opgegeven waarden.
Ik heb daarom het Matlabscript van PA0IBR aangevuld met de methode volgens Agilent 16454A, formule 3-13.
In mijn test-jig is de zelfinductie zonder kern ongeveer 11 nH en dat komt goed overeen met de waarde die ik bereken volgens formule 3-9.
Volgens de methode van Agilent komen de mu-waarde veel dichter bij de door Amidon opgegeven waarde, bijv. mu=10 voor type 2 materiaal.
Ook heb ik een paar proefjes gedaan met de ringkern al of niet gecentreerd in de test-jig. Ik heb wat Delrin busjes gedraaid waarmee ik de ringkernen kan centreren rond de centerpin van de SMA-connector in mijn testjig. Zoals verwacht wordt de zelfinductie iets hoger als de rinkern tegen de centrale geleider aan ligt. Dat effect is vooral zichtbaar bij ringkernen met lage mu.

Bijgaand het aangevulde Matlabscript. Het moet samen met read_touchstone.m en de s1p-files in dezelfde directory staan. Ik neem aan dat het script ook in Octave zal werken, maar dat heb ik niet geprobeerd. Verder een fotootje van mijn test-jig en een paar s1p-files.

Vriendelijke groet, 73,

Jos, PA0JOZ

Join rfseminar@groups.io to automatically receive all group messages.