RF Seminar rfseminar@groups.io

Het jaarlijkse seminar over actuele onderwerpen voor de experimenterende zendamateur.

Het RF Seminar gaat over actuele onderwerpen die interessant zijn voor zendamateurs met interesse in de technische en wetenschappelijke achtergronden van hun experimenten, en een ontmoetingsplaats bij uitstek voor en door de experimenterende zendamateur. De voordrachten op het RF Seminar worden voornamelijk gehouden door zendamateurs die specifieke kennis hebben over de besproken onderwerpen. De bijeenkomsten zijn specifiek bedoeld als middel om onderling ervaringen uit te wisselen. Daarbij past ook het tonen en bespreken van eigen ontwikkelingen. Alle deelnemers worden expliciet daartoe uitgenodigd, en deze groep kan daarbij helpen. 

Stel zelf in hoe je deze groep wil gebruiken in het menu "Subscription".  Kies voor "Individual Messages" om ieder bericht uit deze groep meteen als een individuele email te ontvangen, of 'No Email' om geen enkele email van deze groep te ontvangen (je kunt de berichten dan op deze website lezen). Of kies voor een van de andere opties.
LET OP: Vul je voornaam en call (of luisternummer) in op de regel "Display name"!


The annual seminar on current topics for the experimenting radio amateur.

The RF Seminar deals with current topics of interest to radio amateurs interested in the technical and scientific backgrounds of their experiments, and a meeting place par excellence for and by the experimenting radio amateurs. The lectures at the RF Seminar are mainly given by hams who have specific knowledge on the topics discussed. The meetings are specifically intended as a means of exchanging experiences. This also includes showing and discussing their own developments. All participants are explicitly invited to do so. 
Attention: Please use "Display Name" for your first name and call sign!

Group Information

 • http://www.rfseminar.nl/
 • 184 Members
 • 94 Topics, Last Post:
 • Started on
 • Feed

Group Email Addresses

Group Settings

 • All members can post to the group.
 • Posts to this group do not require approval from the moderators.
 • Messages are set to reply to group and sender.
 • Subscriptions to this group require approval from the moderators.
 • Archive is visible to anyone.
 • Wiki is visible to members only.
 • Members can edit their messages.
 • Members can set their subscriptions to no email.
 • Topics are automatically closed after 30 days.

Top Hashtags [See All]

 or  Log In If You Are Already A Member

Message History