Re: reta vortaro: ŝanĝoj - ri #ŝanĝo

Renato Corsetti
 

saluton neil, mi ja komence konfuzis vin.

Por aŭdi pli spontaneajn uzojn mi ĝuste rekomendas pli atente aŭskulti
la anojn de la londona klubo kiuj abunde uzas ĝin, kaj ne ĉiuj el ili
estas tiel junaj.

mi faros sed dum jaroj mi nur aŭdis la uzon de 'na' fare de unu el la membroj.

amike

renato

~~~
renato corsetti
22,  St. Pancras Court, High Road, London N2 9AE, Britujo
tel. 00-44-(0)7399 273515renato.corsetti@...

Join revuloj@groups.io to automatically receive all group messages.