Re: Fw: Re: Pozdrowienia! [3 Attachments]

Binnie Yeates
 

Hi,
 
What a sad sight. I've never been to Podhajce, and have heard it's a difficult trip, because of limited transport and accommodation. I'd love to know if anyone arranges a trip there from the UK.
 
Binnie Yeates

From: JK
To: podhajce@...
Sent: Thursday, 9 February 2012, 22:35
Subject: [podhajce] Fw: Re: Pozdrowienia! [3 Attachments]
 
Hi all,

I sent the Jewish related Podhajce websites to the Polish contact below...she is a part of a Polish (Catholic) group that goes to Podhajce every year...like the ruined schul, they have their ruined cathedral.

She sent the attached fotos of the schul, which sadly looks a bot worse than I remember it...a $40,000 grant was sent to an organization in Lviv and hopefully it should be fixed up a bit soon.

regards,
Jeff

Hi
Jeff!
Thank you very much for your answer, especially for links to websites! I read, watched pictures - these are photographs of old, before the war, from the days when the Podhajce people live well and safely, when everyone - the Poles, Jews, Ukrainians were friends, and if not, they were for themselves just neighbors . And I wanted to send you pictures of Podhajec how they look now, because I was there last year. It is a sad sight, the city is very neglected, destroyed both synagogue and church, overgrown cemetery, Polish, and Jewish graze a cow. Once again I repeat - a sad sight!
Kind regards, Jola


--- On Thu, 2/9/12, Jolanta Dolińska Podhajce.pl wrote:

From: Jolanta Dolińska Podhajce.pl
Subject: Re: Pozdrowienia!
To: "JK"
Date: Thursday, February 9, 2012, 10:07 PM

 
Witam Jeff!
Bardzo dziękuję za odpowiedź, a przede wszystkim za linki do stron internetowych! Ja czytałam, oglądałam zdjęcia – to są fotografie dawne, sprzed wojny, z czasów, gdy w Podhajcach wszystkim żyło się dobrze i bezpiecznie, gdy wszyscy – Polacy, Żydzi, Ukraińcy przyjaźnili się, a jeśli nawet nie, to byli dla siebie po prostu sąsiadami. A ja chciałam wysłać Ci zdjęcia z Podhajec, jak wyglądają teraz, bo przecież byłam tam w ubiegłym roku. Smutny to widok, miasto jest bardzo zaniedbane, zniszczone są zarówno synagoga, jak i kościół, zarośnięty cmentarz polski, a na żydowskim pasa się krowy. Jeszcze raz powtórzę – smutny widok!
Pozdrowienia, Jola

Join podhajce@groups.io to automatically receive all group messages.