Last edited · 6 revisions  

 


Armeijakuntaradio LV 450

Valmistaja: Sunair Electronics Inc.
Tyyppimerkintä: GSB-900 (LV 450), GSB-900 DX (LV 450 DX) tai GSB-900 SC/R
Rinnakkaisia malleja: AN/URC-92 (Yhdysvallat)
Kaupallinen tuotenimi: GSB-900 Transceiver HF/SSB Synthesized
Valmistusvuosi: 1970-luvun alkupuoli (tehtaan esittelly 1972)
Teksti ja kuvat: Timo Järvi, OH3LMG/OH3TA
Julkaistu radiohistoriallisessa tarkoituksessa radioamatöörien peltopäivä- ja perinneradiokäyttöön.

Kuva 1. Kahden taajuuden asettelulla varustettu LV 450 DX (Sunair GSB-900 DX) radioamatöörikäytössä.

Radion esittely

LV 450 on Suomen Puolustusvoimien 1970-luvun puolivälissä käyttöön ottama ja 2000-luvun puoliväliin asti käyttämä analoginen, siirrettävä tai kiinteästi ajoneuvoon asennettava monikanavainen HF-alueen kenttäradio. Kantamansa puolesta se luokitellaan armeijakuntaradioksi, joka soveltuu puhe-, sähkötys- ja sanomalaitekäyttöön. Sunair julkaisi GSB-900:n vuonna 1972 ja GSB-900 DX:n vuonna 1976. LV 450 otettiin käyttöön Suomessa 70-luvun puolivälissä ja LV 450 DX muutama vuosi myöhemmin.

Suomessa oli käytössä kolme eri versiota. Kaksi perusmalleista oli varustettu joko manuaalisella tai automaattisella antennivirittimellä. Sunair GSB-900 on alkuperäinen, yhden taajuuden asettelulla varustettu perusmalli. Uudemmassa, kahden taajuuden asettelulla varustetussa mallissa GSB-900 DX lähetys- ja vastaanotto voivat tapahtua simplex-liikenteenä eri taajuuksilla. Lisäksi käytössä on ollut kiinteä 19" laiteräkkiin asennettu ja 1 kW tehovahvistimella varustettu GSB-900 SC/R (Secure Channel/Remote). Radiota on voitu kaukokäyttää puhelinlinjan kautta. Itse radion voi lukita avaimella, jolloin taajuuksien lukeminen ja muuttaminen eivät onnistu. Tässä mallissa taajuuksia on voitu ohjelmoida kanavapaikkoihin, joka on mahdollistanut aseman etäkäytön erillisellä esiohjelmoidun kanavan valintaan käytetyllä kaukokäyttölaitteella.

GSB-900 oli aiemmin ilmailuviestintään keskittyneen Sunairin ensimmäinen maa- ja merikäyttöön levinneitä radioita. Radion kotelo on roiskevesitiivis ja mitoitettu 19" räkkiasennukseen. Valmistajan ilmoittama käyttölämpötila-alue on -30..+50°C. Yhdysvalloissa radio oli erityisesti merijalkaväen ja rannikkovartioston käytössä. DX-mallin käyttäjiä oli muun muassa Yhdysvaltain valtiojohdon tietoliikenteestä huolehtiva White House Communications Agency. Radion valmistus päättyi 80-luvun lopulla. Puolustusvoimissa käytöstä poisto aloitettiin 2000-luvunpuolivälissä.

LV 450 on täysin transistoroitu, ja sen tärkeimmät teknilliset ominaisuudet ovat:

 • Taajuusalue 1.6 - 30 MHz, DX-mallissa lähetys- ja vastaanotto voivat tapahtua eri taajuuksilla
 • Kanavaväli 100 Hz, lisäksi VFO
 • Lähetelajit A1A/CW (sähkötys), H3E/AM (kantoaalto ja yksi sivunauha), J3E/SSB (alempi LSB ja ylempi USB sivunauha), F1A (FSK-taajuusavainnus sanomalaitekäyttöön) sekä F3E (?)
 • Vastaanotin ja lähetin toimivat puheella (AM/SSB) sekä sähkötyksellä (CW)
 • Lähetysteho SSB- ja CW-lähetelajeja käytettäessä 100 W (nimellinen), AM-lähetteellä 25-30 W (nimellinen) - ei tehonsäätöä
 • Virtalähdevaihtoehdot
  • Ulkoinen 115/230 VAC 50-60 Hz +-15% verkkojännitesyöttö
  • Ulkoinen 13/26 VDC +-10% tasajännitelähde
 • Radio on tarkoitettu maksimissaan 2500 km yhteysetäisyydelle, radioamatöörien viritettyjä dipoli- tai suunta-antenneja käyttäen (huomioiden vuorokauden- ja vuodenajasta sekä radiokeleistä riippuvat vaihtelut) kantama voi olla jopa tuhansia kilometrejä
 • Paino 22,7 kg ilman varusteita

Varusteet

RADIOLAITE, SIIRRETTÄVÄ, HF \ LV 450 TÄYD. (5820-302-6013)
Radioaseman täydellinen varustus lisälaitteineen (sijoitettuna kahteen laatikkoon):

LAATIKKO I

 • Kuljetuslaatikko \ LV 450, 1 kpl (5820-420-0352)
 • Radiolaite, siirrettävä, HF \ LV 450 (GSB-900) lähetin-vastaanotin (radio), 1 kpl (5820-302-6014) tai
  Radiolaite, siirrettävä, HF \ LV 450 (GSB-900 DX) lähetin-vastaanotin (radio), 1 kpl (5820-420-0292)
 • Käyttöohje \ LV 450 GSB-900, 1 kpl (5820-302-6031) tai
  Käyttöohje \ LV 450 GSB-900 DX, 1 kpl (5820-420-0351)

LAATIKKO II

 • Kuljetuslaatikko \ LV 450, 1 kpl (5820-420-0353)
 • Viritin, antennin \ LV 450 GCU-93S, 1 kpl (5820-302-6027) tai
  Viritin, antennin \ LV 450 GCU-910, 1 kpl (5820-302-6028)
 • Antenni, pitkälanka-, 45 m + kela, 1 kpl (5985-420-0293) tai
  Antenni, pitkälanka-, 23 m + kela, 1 kpl (5985-302-6022)
 • Heittonaru, kela, 2 kpl (5985-422-7896)
 • Heittopaino, 300 g, 1 kpl (5985-422-6414)
 • Kuulokkeet \ LV 450, 1 kpl (5965-302-6016)
 • Mikrofoni, käsi- \ LV 450, 1 kpl (5965-302-6015)
 • Sähkötysavain \ PP-500, 1 kpl (5820-422-9280)
 • Verkkokaapeli \ LV 450, 1 kpl (5995-302-6024)
 • Akkukaapeli \ LV 450, 1 kpl (5995-302-6023)
 • Ohjauskaapeli \ LV 450, 1 kpl (5995-302-6020)
 • Syöttökaapeli \ LV 450, 1 kpl (5995-302-6021)
 • Maadoitussarja, RF, 1 kpl (5820-426-0139)
 • Sulake, putki- \ 6.3X32 T 15 A 32 V, 4 kpl (5920-422-7116)
 • Sulake, putki- \ 6.3X32 F 5 A 32 V, 2 kpl (5920-464-1670)
 • Sulake, putki- \ 6.3X32 T 3 A 32 V, 2 kpl (5920-423-1441)
 • Sulake, putki- \ 6.3X32 F 3 A 250 V, 10 kpl (5920-464-1669)
 • Liitäntäkaapeli \ LV 450 DA8520, 1 kpl (5995-401-4088)
 • Sovitin, sähkötysavaimen \ 6 mm/2x3 mm, 1 kpl (5820-423-1520)

Radioaseman eri versiot

Kuva 2. Räkkiasenteinen, 1 kW tehovahvistimella ja teholähteellä varustettu LV 450 radioasema (kuvassa keskellä näkyvä Icom R71-liikennevastaanotin ei kuulu varustukseen).

Kuva 3. Räkkiasenteisen, 1 kW tehovahvistimella varustetun LV 450 radioaseman lähetin-vastaanotin Sunair GSB-900 SC/R.

Kuva 4. Räkkiasenteisen LV 450 radioaseman 1 kW:n tehovahvistinyksikkö Sunair LPA-1900A.

Kuva 5. Räkkiasenteisen LV 450 radioaseman teholähdeyksikkö Sunair PS-1900A.

Radion käyttökuntoon laitto

Automaattisella antennivirittimellä varustettu LV 450 radioasema asetetaan käyttökuntoon seuraavasti:

 • Tarkasta, että antenni on kytketty.
 • Yhdistä mikrofoni ja sähkötysavain radioon.
 • Aseta VOLUME- ja XMIT GAIN-säätimet ääriasentoon vastapäivään.
 • Käännä RF GAIN-säädin täysin myötäpäivään.
 • Tarkasta, että MODE-kytkin on asennossa OFF.
 • Käännä tarvittaessa SPEAKER-kytkin asentoon ON.
 • Yhdistä radio virtalähteeseen.
 • Aseta haluttu taajuus, VFO:n pitää olla sisään painettuna.
 • Käynnistä radio. Punaisen FAULT-valon tulee syttyä.
 • Käännä MODE-kytkin asentoon A.
 • Paina puhekytkintä ja totea lähtevä teho mittarikytkimen ollessa asennossa FWD. Kullanruskean valon tulee syttyä ja mittarin tulee asennossa FWD näyttää tehon lähtevän.
 • Käännä virtakytkin REF-asentoon. Virittymisen aikana saa heijastuneen tehon näyttö olla noin 10% täysnäyttämästä ja sen on pudottava lähes nollaan. Tällöin tulee vihreän valon syttyä. Mikäli antenni ei virity noin 40 sekunnissa, syttyy punainen valo. Viritä uudelleen. Mikäli edelleenkään ei saada antennia viritettyä, on vika todennäköisesti antennissa (katkoo, huono maatto, tms.)
 • Radiolaite on toimintakunnossa.

Lähteet

Harola, Jussi: Yhteys! Tiedonanto- ja viestivälineitä Suomen Puolustusvoimissa. Koala-kustannus. s. 123. ISBN: 9789522291462.

Radiolaite, siirrettävä, HF \ LV 450, aseman varusteluettelo. NSN: 5820-302-6013.

Viestiupseeriyhdistys ry:n hallitus: Viestimies, x. painos, s. 101-103. pääasiassa varusmiehille ja opetusupseereille tarkoitettu sotilasviestitoiminnan käsikirja. Mikkeli, Länsi-Savo Oy: Viestiupseeriyhdistys, 1995.