Topics

Random Playlist Creator

Mila Kuran <kuranovicka@...>
 

Pošto nisam baš pristalica ručne zrade Play lista, a nisam pristalica ni šafal moda za ono što meni treba, ito, zbog ponavljanja pesama, pronašla sam program koji pravi play liste po slučajnom redosledu.
Trebaće vam objektna navigacija ili Jaws kursor, ali fino ovo može poslužiti.
Možete čak odrediti i broj pesama za slučajan odabir.