Topics

Otkrivanje muzike na reklamama

Sasa Grbic
 

Pozdrav. Ima li kakve šanse da saznamo koja muzička podloga je korištena na nekoj od reklama?

musicmaestro@...
 

Pozdrav svima.
U nekim reklamama se koriste već gotove sekvence iz poznatih melodija, kao naprimer za dijamant namaze, iz poznate dalmatinske pesme, a ima I onih, za koje se komponuju odgovarajući džinglovi, I odgovarjući muzički obrasci, koji nose tekst u komese pominje ime onoga ko se reklamira I slično.
ogromna većina reklama je pokrivena muzikom poznatih često najpopularnijih pesama aktuelne muzike, ili popularnih dela umetničke muzike.

-----Original Message-----
From: Sasa Grbic
Sent: Monday, March 13, 2017 10:49 PM
To: obradazvuka@groups.io
Subject: [obradazvuka] Otkrivanje muzike na reklamama

Pozdrav. Ima li kakve šanse da saznamo koja muzička podloga je korištena
na nekoj od reklama?

---
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.
https://www.avast.com/antivirus

Sasa Grbic
 

Pozdrav. To je meni poznato. E sad. Ako imamo reklamu sa muzikom u pozadini, a spiker cita tekst, ima li neki nacin, neki softver da mozemo detektovati koja je to muzika. Konkretno, meni treba da saznam koja je muzika koristena za jednu reklamu nekog sredstva protiv bolova. U pitanju je neka gitarska muzika.

On 14.3.2017. 11:28, musicmaestro@... wrote:
Pozdrav svima.
U nekim reklamama se koriste već gotove sekvence iz poznatih melodija, kao naprimer za dijamant namaze, iz poznate dalmatinske pesme, a ima I onih, za koje se komponuju odgovarajući džinglovi, I odgovarjući muzički obrasci, koji nose tekst u komese pominje ime onoga ko se reklamira I slično.
ogromna većina reklama je pokrivena muzikom poznatih često najpopularnijih pesama aktuelne muzike, ili popularnih dela umetničke muzike.

-----Original Message----- From: Sasa Grbic
Sent: Monday, March 13, 2017 10:49 PM
To: obradazvuka@groups.io
Subject: [obradazvuka] Otkrivanje muzike na reklamama

Pozdrav. Ima li kakve šanse da saznamo koja muzička podloga je korištena
na nekoj od reklama?

---
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.
https://www.avast.com/antivirus


Barbara Demirović
 

Možda je pitanje krivo, no da li se može ta muzika preuzeti?

On 14.3.2017. 11:28, musicmaestro@... wrote:
Pozdrav svima.
U nekim reklamama se koriste već gotove sekvence iz poznatih melodija, kao naprimer za dijamant namaze, iz poznate dalmatinske pesme, a ima I onih, za koje se komponuju odgovarajući džinglovi, I odgovarjući muzički obrasci, koji nose tekst u komese pominje ime onoga ko se reklamira I slično.
ogromna većina reklama je pokrivena muzikom poznatih često najpopularnijih pesama aktuelne muzike, ili popularnih dela umetničke muzike.

-----Original Message----- From: Sasa Grbic
Sent: Monday, March 13, 2017 10:49 PM
To: obradazvuka@groups.io
Subject: [obradazvuka] Otkrivanje muzike na reklamama

Pozdrav. Ima li kakve šanse da saznamo koja muzička podloga je korištena
na nekoj od reklama?

---
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.
https://www.avast.com/antivirusmusicmaestro@...
 

Nije mi poznato, da postoji neki računarski alat za to.
Bar, dok ne dođete do željenog alata za tačno otkrivanje, jedino vam preostaje, da pošaljete tu reklamu, na neku listuna kojoj se nalaze članovi koji dobro poznaju tu vrstu muzike, iz koje je muzička ilustracija u toj reklami.
Ja sam imao slučaj jedne ilustracije za reklamu Pionira iz subotice, I uputili su me na njihov tim koji za njih radi reklame, koji su me obavestili o tačnom nazivu kompozicije I izvođaču.
Meni je tada dosta bilo stalo do te kompozicije, tako da se nisam smirio dok nisam do nje došao, jer je na internetu, bar u to vreme nisam mogao naći.
Verovatno ste znali I sami za ove načine, ali eto želeo sam da vam prenesem moja iskustva, vezano za ovu temu.
učesnik na temu

-----Original Message-----
From: Sasa Grbic
Sent: Tuesday, March 14, 2017 11:45 AM
To: obradazvuka@groups.io
Subject: Re: [obradazvuka] Otkrivanje muzike na reklamama

Pozdrav. To je meni poznato. E sad. Ako imamo reklamu sa muzikom u
pozadini, a spiker cita tekst, ima li neki nacin, neki softver da mozemo
detektovati koja je to muzika. Konkretno, meni treba da saznam koja je
muzika koristena za jednu reklamu nekog sredstva protiv bolova. U
pitanju je neka gitarska muzika.


On 14.3.2017. 11:28, musicmaestro@... wrote:
Pozdrav svima.
U nekim reklamama se koriste već gotove sekvence iz poznatih melodija, kao naprimer za dijamant namaze, iz poznate dalmatinske pesme, a ima I onih, za koje se komponuju odgovarajući džinglovi, I odgovarjući muzički obrasci, koji nose tekst u komese pominje ime onoga ko se reklamira I slično.
ogromna većina reklama je pokrivena muzikom poznatih često najpopularnijih pesama aktuelne muzike, ili popularnih dela umetničke muzike.

-----Original Message----- From: Sasa Grbic
Sent: Monday, March 13, 2017 10:49 PM
To: obradazvuka@groups.io
Subject: [obradazvuka] Otkrivanje muzike na reklamama

Pozdrav. Ima li kakve šanse da saznamo koja muzička podloga je korištena
na nekoj od reklama?

---
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.
https://www.avast.com/antivirus---
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.
https://www.avast.com/antivirus

musicmaestro@...
 

Koliko je meni poznato ona je namenski rađena za tu kompaniju, u obliku maske od oko tridesetak sekundi, i mislim da je ne možete naći na adresama za preuzimanje muzičkih snimaka.
Inače koliko znam, originalnu verziju peva klapa Petra Tralića, a pesma se zove da nije jubavi.
učesnik na temu

-----Original Message-----
From: Barbara Demirović via Groups.Io
Sent: Tuesday, March 14, 2017 12:51 PM
To: obradazvuka@groups.io
Subject: Re: [obradazvuka] Otkrivanje muzike na reklamama

Možda je pitanje krivo, no da li se može ta muzika preuzeti?

On 14.3.2017. 11:28, musicmaestro@... wrote:
Pozdrav svima.
U nekim reklamama se koriste već gotove sekvence iz poznatih melodija, kao naprimer za dijamant namaze, iz poznate dalmatinske pesme, a ima I onih, za koje se komponuju odgovarajući džinglovi, I odgovarjući muzički obrasci, koji nose tekst u komese pominje ime onoga ko se reklamira I slično.
ogromna većina reklama je pokrivena muzikom poznatih često najpopularnijih pesama aktuelne muzike, ili popularnih dela umetničke muzike.

-----Original Message----- From: Sasa Grbic
Sent: Monday, March 13, 2017 10:49 PM
To: obradazvuka@groups.io
Subject: [obradazvuka] Otkrivanje muzike na reklamama

Pozdrav. Ima li kakve šanse da saznamo koja muzička podloga je korištena
na nekoj od reklama?

---
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.
https://www.avast.com/antivirus
---
Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.
https://www.avast.com/antivirus