TapinRadio Pro 2.06.5

Mila Kuran <kuranovicka@...>
 

hoćete da koristite novi krekovan TapinRadio, a nećete da
koristite na engleskom.
Mislim da neće može...
Kad ovo patchujete, možete ga kako valja koristiti samo bez promene jezika.
No, već ćete se snaći...

http://www18.zippyshare.com/v/TgVZiGWZ/file.html

Join obradazvuka@groups.io to automatically receive all group messages.