Re: Izjednačavanje zvuka u datoteci

Zeljko Bajic
 


Mila,
Tonski snimatleji profesionalci bi rekli da ne postoji program koji to može kvalitetno uraditi. Mora se raditi dio po dio ako hoćete da to ispadne kvalitetno.
Najsrdačnije
Željko
 
 
----- Original Message -----
From: Mila Kuran
Sent: Thursday, July 13, 2017 1:19 PM
Subject: [obradazvuka] Izjednačavanje zvuka u datoteci


Sa čim radite ovo ako vam je negde jači, negde tiši zvuk u datoteci?
Probala sam sa mp3 gain, malo je popravilo, ali ne dovoljno.
Problem je u tome što sam priču snimala na skypeu i što je strana koja
snima dosta tiša.
GoldWave ista stvar, stari Adobe audition ne mogu da koristim na desetki.
Dakle, preporučujete li mi neki efekt ili preset ili program?
Samo mi je dovoljno reći šta, ne mora da mi se pokazuje.


Avast logo

Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.
www.avast.com


Join obradazvuka@groups.io to automatically receive all group messages.