neologismoj@groups.io

Ĉi-tie ni diskutu pri kiuj/kiaj vortoj - ŝajne aú reale - mankas en Esperanto,  proponas novajn vortojn, kaj plikonatigas jam proponitajn. Ne permesatas ĉi tie argumentadoj ke esp-o jam estas perfekta, ke jam eblas esprimi ĉiujn homajn pensojn kaj sentojn per ĝi, nek njuüspikismaj "argumentoj" ke la ajna lingvo ne distingas kaj "do" Esperanto same ne faru. Ne diru ke "dependas de la kunteksto" se solvo por nur kelkaj el la eblaj kuntekstoj ekzistas. Jes bonvenas proponi vortojn kiuj evidente pli bonas ol ja jam proponitaj
Ne resendu antaúan mesaĝon tuta kun komento super ĝi. Citu la ŝlosilajn partojn (kun > ) kaj komentu sub tio

Novaj vortoj tutsimple necesas por ke Esperanto povu konkurenci kontraú aliaj mondlingvoj.

Group Information

 • 13 Members
 • 20 Topics, Last Post:
 • Started on
 • Feed

Group Email Addresses

Group Settings

 • All members can post to the group.
 • Posts to this group do not require approval from the moderators.
 • Posts from new users require approval from the moderators.
 • Messages are set to reply to group.
 • Subscriptions to this group do not require approval from the moderators.
 • Archive is visible to anyone.
 • Members can edit their messages.
 • Members can set their subscriptions to no email.

Top Hashtags [See All]

No used hashtags.

 or  Log In If You Are Already A Member

Message History