makine degerleme, makine ekipman degerleme, fabrika tesis degerleme makinedegerleme@groups.io

Group Description

MAKİNE DEGERLEME

makine degerleme, makine tesis degerleme, makine degerleme bilirkişilik, tesis degerlemesi, gayrimenkul ile birlikte, makine – tesisat ve ekipmanlarının değer tespiti, Arazi, binalar, makine ekipmanlar ve yardımcı tesisleri ile birlikte analiz edilmesi, tekil ve bağımsız makine veya makineler topluluğundan, taşınmazlar hariç olmak üzere, tüm üretim hattı ve yardımcı tesisleri ile bir bütün olarak tesisin incelenmesi ve makine değerleme raporlarının hazırlanması ile şirket değerlemesi İşletmelerin sahip oldukları mal varlıkları ve doğrudan üretimi ilgilendiren maddi olmayan varlıkları ile birlikte değerlendirilerek raporlanması, asatın alma-birleşme, özelleştirme, teknik ve finansal analizleri yapılacak işletmeler veya projeler için, değerleme ve analiz raporlarının hazırlanması

yatırım projelerinin sektör içerisindeki analizi, 2. el kullanılmış taşıt araçları ve her tür iş makinesinin değerleme çalışmaları makinelerin kısa veya uzun süreli kiralama sözleşmelerinde makine kira değeri tespiti ve özelikle 3. Şahıslara ait makinelerin, kullanıcı tarafındaki durumunun incelenmesi amacıyla, makine ve ekipmanların fiziki görünüm incelemesi (ihtiyaç duyulması halinde yetkili servis ile birlikte), fatura-proforma fatura içeriklerine yönelik uygunluk incelemesi ve raporlanması konularında bilgi verilmektedir.

Group Information

 • www.cengizdegerleme.com
 • 1 Member
 • 0 Topics
 • Started on
 • Feed

Group Settings

 • All subscribers can post to the group.
 • Posts to this group do not require approval from the moderators.
 • Posts from new users require approval from the moderators.
 • Messages are set to reply to group.
 • Subscriptions to this group do not require approval from the moderators.
 • Archives are visible to anyone.
 • Wiki is visible to anyone.
 • Members can edit their posts.
 • Members can set their subscriptions to no email.

Integrations

No integrations.

Top Hashtags [See All]

 or  Log In If You Are Already A Member

Message History

Group Email Addresses