Kvara kunsido 2021 de la Komitato de UEA: sabaton 16-an de oktobro 2021


Aleks K.
 

Karaj komitatanoj,

Bonvolu noti la daton.
La kvara kunsido, post la sesioj okazintaj la 24-an de julio, 14-an de auxgusto, 18-an de septembro,
estos sabaton 16-an de oktobro.

La horoj de la kunsido, laŭ UTC, estos:
11:30: akcepto, kontrolo de identecoj
12:00: fermita kunsido
13:00-15:00: malfermita kunsido

Komitatanoj A, kiuj ne povos cxeesti, bonvolu nomumi anstatauxanton per la formularo en la komitata Teko:
kaj informi la Direktoron kaj min kiom eble plej frue.

Pritraktotaj estos la tagorderoj, kiuj ne povis esti traktitaj dum la septembra kunsido, nome:
07.04 Transdono de difinitaj arkivaĵoj al IEMV - propono kaj decido
07.05. Esploroj rilate al la propraĵo en Nieuwe Binnenweg 176 - propono kaj decido
08 Buĝeto 2022 kaj poste
08.02 Buĝeto 2022- diskuto
08.03 Buĝeto 2022- decido
08.04 Eventualaj aliaj decidoj rilate al la financa situacio

Amike, ALeks

_________________________________________________
ALeks Kadar
Universala Esperanto-Asocio (UEA) | Ĝenerala Sekretario

Subtenu la agadon de UEA per via aliĝo: 


Kjell Peder Hoff
 

Mi tute ne komprenas kial UEA malfaciligas havi anstataŭanton por unu kunveno petante subskribon de du elektantoj de la komitatano. Laŭ mi sufiĉus nur subskribo de anstataŭanto kaj komitatano. Mi penis komenci plenumi la formularon, sed ne kapablis eĉ unu litero skribi sur la formularo, sed sendis ĝin al Bård Hekland por solvi la problemon. Do li devas sendi ĝin al mARIANNE lUND pOR LA LASTA SUBSKRIBO. Estu bone ke ĉiuj povas aŭskulti la komitatkunvenojn por pligrandigi la intereson por esperanto. Mi intensas verki pli da informojn pri Esperanto por gazetaro. Estas bone porti esperanto sur insignoj kaj t-ĉemizoj. ĉar tiam homoj kelkfoje ekdenmandas pri e.o.

Den 03.10.2021 23:54, skreiv Aleks K.:

Karaj komitatanoj,
Bonvolu noti la daton.
La kvara kunsido, post la sesioj okazintaj la 24-an de julio, 14-an de auxgusto, 18-an de septembro,
estos sabaton 16-an de oktobro.
La horoj de la kunsido, laŭ UTC, estos:
11:30: akcepto, kontrolo de identecoj
12:00: fermita kunsido
13:00-15:00: malfermita kunsido
Komitatanoj A, kiuj ne povos cxeesti, bonvolu nomumi anstatauxanton per la formularo en la komitata Teko:
https://uea.org/l/teko/komitataj/Rajtigilo_2021_por_anstata%C5%ADanto_%28PDF%29.pdf <https://uea.org/l/teko/komitataj/Rajtigilo_2021_por_anstata%C5%ADanto_%28PDF%29.pdf>
kaj informi la Direktoron kaj min kiom eble plej frue.
Pritraktotaj estos la tagorderoj, kiuj ne povis esti traktitaj dum la septembra kunsido, nome:
07.04 Transdono de difinitaj arkivaĵoj al IEMV - propono kaj decido
07.05. Esploroj rilate al la propraĵo en Nieuwe Binnenweg 176 - propono kaj decido
08 Buĝeto2022 kaj poste
08.02 Buĝeto 2022- diskuto
08.03 Buĝeto 2022- decido
08.04 Eventualaj aliaj decidoj rilate al la financa situacio
Amike, ALeks
_________________________________________________
ALeks Kadar
*Universala Esperanto-Asocio (UEA) |*/**/Ĝenerala Sekretario
Subtenu la agadon de UEA per via aliĝo:
uea.org/alighoj/alighilo <https://uea.org/alighoj/alighilo>


Aleks K.
 

Estimata Kjell Peder Hoff,

Povas sufiĉi subskribo de unu funkciulo de via Landa Asocio.
https://uea.org/l/teko/komitataj/Rajtigilo_2021_por_anstataŭanto_%28PDF%29.pdf

Amike, ALeks
___________________

Le 12 oct. 2021 à 20:00, Kjell Peder Hoff <kkkjell@online.no> a écrit :

Mi tute ne komprenas kial UEA malfaciligas havi anstataŭanton por unu kunveno petante subskribon de du elektantoj de la komitatano. Laŭ mi sufiĉus nur subskribo de anstataŭanto kaj komitatano. Mi penis komenci plenumi la formularon, sed ne kapablis eĉ unu litero skribi sur la formularo, sed sendis ĝin al Bård Hekland por solvi la problemon. Do li devas sendi ĝin al mARIANNE lUND pOR LA LASTA SUBSKRIBO. Estu bone ke ĉiuj povas aŭskulti la komitatkunvenojn por pligrandigi la intereson por esperanto. Mi intensas verki pli da informojn pri Esperanto por gazetaro. Estas bone porti esperanto sur insignoj kaj t-ĉemizoj. ĉar tiam homoj kelkfoje ekdenmandas pri e.o.

Den 03.10.2021 23:54, skreiv Aleks K.:
Karaj komitatanoj,
Bonvolu noti la daton.
La kvara kunsido, post la sesioj okazintaj la 24-an de julio, 14-an de auxgusto, 18-an de septembro,
estos sabaton 16-an de oktobro.
La horoj de la kunsido, laŭ UTC, estos:
11:30: akcepto, kontrolo de identecoj
12:00: fermita kunsido
13:00-15:00: malfermita kunsido
Komitatanoj A, kiuj ne povos cxeesti, bonvolu nomumi anstatauxanton per la formularo en la komitata Teko:
https://uea.org/l/teko/komitataj/Rajtigilo_2021_por_anstata%C5%ADanto_%28PDF%29.pdf <https://uea.org/l/teko/komitataj/Rajtigilo_2021_por_anstata%C5%ADanto_%28PDF%29.pdf>
kaj informi la Direktoron kaj min kiom eble plej frue.
Pritraktotaj estos la tagorderoj, kiuj ne povis esti traktitaj dum la septembra kunsido, nome:
07.04 Transdono de difinitaj arkivaĵoj al IEMV - propono kaj decido
07.05. Esploroj rilate al la propraĵo en Nieuwe Binnenweg 176 - propono kaj decido
08 Buĝeto2022 kaj poste
08.02 Buĝeto 2022- diskuto
08.03 Buĝeto 2022- decido
08.04 Eventualaj aliaj decidoj rilate al la financa situacio
Amike, ALeks
_________________________________________________
ALeks Kadar
*Universala Esperanto-Asocio (UEA) |*/**/Ĝenerala Sekretario
Subtenu la agadon de UEA per via aliĝo:
uea.org/alighoj/alighilo <https://uea.org/alighoj/alighilo>
Aleks K.
 

Karaj komitatanoj kaj observantoj,

Memorige:
La kvara kunsido, post la sesioj okazintaj la 24-an de julio, 14-an de aŭgusto, 18-an de septembro,
estos sabaton 16-an de oktobro.

La horoj de la kunsido, laŭ UTC, estos:
11:30: akcepto, kontrolo de identecoj
12:00: fermita kunsido
13:00-15:00: malfermita kunsido

Se vi estos komitatano A kaj ne povos ĉeesti, bonvolu nomumi anstataŭanton per la formularo en la komitata Teko:
kaj informi la Direktoron kaj min kiom eble plej frue.

Pritraktataj estos la tagorderoj, kiuj ne povis esti traktitaj dum la septembra kunsido, nome:
07.04 Transdono de difinitaj arkivaĵoj al IEMV - propono kaj decido
07.05. Esploroj rilate al la propraĵo en Nieuwe Binnenweg 176 - propono kaj decido
08 Buĝeto 2022 kaj poste
08.02 Buĝeto 2022- diskuto
08.03 Buĝeto 2022- decido
08.04 Eventualaj aliaj decidoj rilate al la financa situacio

Alirinformojn bv. trovi en la tagordo:
kiu troveblas en la komitata Teko: https://uea.org/teko/komitato.
Tre baldaŭ sekvos la jutuba ligilo per kiu la publiko povos spekti la publikan kunsidon.

Amike, ALeks
_________________________________________________
ALeks Kadar
Universala Esperanto-Asocio (UEA) | Ĝenerala Sekretario

Subtenu la agadon de UEA per via aliĝo: 


Le dim. 3 oct. 2021 à 23:54, Aleks K. <alekska@...> a écrit :
Karaj komitatanoj,

Bonvolu noti la daton.
La kvara kunsido, post la sesioj okazintaj la 24-an de julio, 14-an de auxgusto, 18-an de septembro,
estos sabaton 16-an de oktobro.

La horoj de la kunsido, laŭ UTC, estos:
11:30: akcepto, kontrolo de identecoj
12:00: fermita kunsido
13:00-15:00: malfermita kunsido

Komitatanoj A, kiuj ne povos cxeesti, bonvolu nomumi anstatauxanton per la formularo en la komitata Teko:
kaj informi la Direktoron kaj min kiom eble plej frue.

Pritraktotaj estos la tagorderoj, kiuj ne povis esti traktitaj dum la septembra kunsido, nome:
07.04 Transdono de difinitaj arkivaĵoj al IEMV - propono kaj decido
07.05. Esploroj rilate al la propraĵo en Nieuwe Binnenweg 176 - propono kaj decido
08 Buĝeto 2022 kaj poste
08.02 Buĝeto 2022- diskuto
08.03 Buĝeto 2022- decido
08.04 Eventualaj aliaj decidoj rilate al la financa situacio

Amike, ALeks

_________________________________________________
ALeks Kadar
Universala Esperanto-Asocio (UEA) | Ĝenerala Sekretario

Subtenu la agadon de UEA per via aliĝo: 


Moerbeek
 

Karaj,

Mankas anstatuonto, do el la antau longe fiksita jarkunveno de Esperanto Nederland mi devos kundecidi. Ralph Schmeits promesis kunporti komputilon tiucele. Mi esperas ke sukcesos. El Lunteren mi ne povus ghustatempe hejmenveni.

Espere tamen ghis chi-sabate. Kaj estontece savu "eventa servo".

Kore, Rob.

Op 13-10-2021 om 00:00 schreef Aleks K.:

Estimata Kjell Peder Hoff,

Povas sufiĉi subskribo de unu funkciulo de via Landa Asocio.
https://uea.org/l/teko/komitataj/Rajtigilo_2021_por_anstataŭanto_%28PDF%29.pdf

Amike, ALeks
___________________

Le 12 oct. 2021 à 20:00, Kjell Peder Hoff <kkkjell@online.no> a écrit :

Mi tute ne komprenas kial UEA malfaciligas havi anstataŭanton por unu kunveno petante subskribon de du elektantoj de la komitatano. Laŭ mi sufiĉus nur subskribo de anstataŭanto kaj komitatano. Mi penis komenci plenumi la formularon, sed ne kapablis eĉ unu litero skribi sur la formularo, sed sendis ĝin al Bård Hekland por solvi la problemon. Do li devas sendi ĝin al mARIANNE lUND pOR LA LASTA SUBSKRIBO. Estu bone ke ĉiuj povas aŭskulti la komitatkunvenojn por pligrandigi la intereson por esperanto. Mi intensas verki pli da informojn pri Esperanto por gazetaro. Estas bone porti esperanto sur insignoj kaj t-ĉemizoj. ĉar tiam homoj kelkfoje ekdenmandas pri e.o.

Den 03.10.2021 23:54, skreiv Aleks K.:
Karaj komitatanoj,
Bonvolu noti la daton.
La kvara kunsido, post la sesioj okazintaj la 24-an de julio, 14-an de auxgusto, 18-an de septembro,
estos sabaton 16-an de oktobro.
La horoj de la kunsido, laŭ UTC, estos:
11:30: akcepto, kontrolo de identecoj
12:00: fermita kunsido
13:00-15:00: malfermita kunsido
Komitatanoj A, kiuj ne povos cxeesti, bonvolu nomumi anstatauxanton per la formularo en la komitata Teko:
https://uea.org/l/teko/komitataj/Rajtigilo_2021_por_anstata%C5%ADanto_%28PDF%29.pdf <https://uea.org/l/teko/komitataj/Rajtigilo_2021_por_anstata%C5%ADanto_%28PDF%29.pdf>
kaj informi la Direktoron kaj min kiom eble plej frue.
Pritraktotaj estos la tagorderoj, kiuj ne povis esti traktitaj dum la septembra kunsido, nome:
07.04 Transdono de difinitaj arkivaĵoj al IEMV - propono kaj decido
07.05. Esploroj rilate al la propraĵo en Nieuwe Binnenweg 176 - propono kaj decido
08 Buĝeto2022 kaj poste
08.02 Buĝeto 2022- diskuto
08.03 Buĝeto 2022- decido
08.04 Eventualaj aliaj decidoj rilate al la financa situacio
Amike, ALeks
_________________________________________________
ALeks Kadar
*Universala Esperanto-Asocio (UEA) |*/**/Ĝenerala Sekretario
Subtenu la agadon de UEA per via aliĝo:
uea.org/alighoj/alighilo <https://uea.org/alighoj/alighilo>
Osmo Buller
 

Mi atentigas, ke nur la Komitato mem rajtas decidi, ĉu parto de ĝia kunsido estu fermita. La sabata kunsido devos do almenaŭ komence esti publika. La rutinaj formalaj punktoj en la komenco ja neniel estas sekretaj. Se poste sekvos io, kies traktadon la Estraro preferas nepublika, la Komitato decidu, ĉu estu tiel aŭ ne.

Osmo Buller 

ke 13. lokak. 2021 klo 19.50 Aleks K. (alekska@...) kirjoitti:

Karaj komitatanoj kaj observantoj,

Memorige:
La kvara kunsido, post la sesioj okazintaj la 24-an de julio, 14-an de aŭgusto, 18-an de septembro,
estos sabaton 16-an de oktobro.

La horoj de la kunsido, laŭ UTC, estos:
11:30: akcepto, kontrolo de identecoj
12:00: fermita kunsido
13:00-15:00: malfermita kunsido

Se vi estos komitatano A kaj ne povos ĉeesti, bonvolu nomumi anstataŭanton per la formularo en la komitata Teko:
kaj informi la Direktoron kaj min kiom eble plej frue.

Pritraktataj estos la tagorderoj, kiuj ne povis esti traktitaj dum la septembra kunsido, nome:
07.04 Transdono de difinitaj arkivaĵoj al IEMV - propono kaj decido
07.05. Esploroj rilate al la propraĵo en Nieuwe Binnenweg 176 - propono kaj decido
08 Buĝeto 2022 kaj poste
08.02 Buĝeto 2022- diskuto
08.03 Buĝeto 2022- decido
08.04 Eventualaj aliaj decidoj rilate al la financa situacio

Alirinformojn bv. trovi en la tagordo:
kiu troveblas en la komitata Teko: https://uea.org/teko/komitato.
Tre baldaŭ sekvos la jutuba ligilo per kiu la publiko povos spekti la publikan kunsidon.

Amike, ALeks
_________________________________________________
ALeks Kadar
Universala Esperanto-Asocio (UEA) | Ĝenerala Sekretario

Subtenu la agadon de UEA per via aliĝo: 


Le dim. 3 oct. 2021 à 23:54, Aleks K. <alekska@...> a écrit :
Karaj komitatanoj,

Bonvolu noti la daton.
La kvara kunsido, post la sesioj okazintaj la 24-an de julio, 14-an de auxgusto, 18-an de septembro,
estos sabaton 16-an de oktobro.

La horoj de la kunsido, laŭ UTC, estos:
11:30: akcepto, kontrolo de identecoj
12:00: fermita kunsido
13:00-15:00: malfermita kunsido

Komitatanoj A, kiuj ne povos cxeesti, bonvolu nomumi anstatauxanton per la formularo en la komitata Teko:
kaj informi la Direktoron kaj min kiom eble plej frue.

Pritraktotaj estos la tagorderoj, kiuj ne povis esti traktitaj dum la septembra kunsido, nome:
07.04 Transdono de difinitaj arkivaĵoj al IEMV - propono kaj decido
07.05. Esploroj rilate al la propraĵo en Nieuwe Binnenweg 176 - propono kaj decido
08 Buĝeto 2022 kaj poste
08.02 Buĝeto 2022- diskuto
08.03 Buĝeto 2022- decido
08.04 Eventualaj aliaj decidoj rilate al la financa situacio

Amike, ALeks

_________________________________________________
ALeks Kadar
Universala Esperanto-Asocio (UEA) | Ĝenerala Sekretario

Subtenu la agadon de UEA per via aliĝo: 


Fernando Maia Jr.
 

Kara Osmo,

Mi konfesas, ke mi iom plerpeksiĝas pro tiu mesaĝo. Eble vi forgesis, sed en la fino de nia antaŭa kunsido la Komitato mem petis al la Estraro organizi tiel.

Bv. re-spekti: https://youtu.be/QDz-SE2qyEU?t=10082 - Guy Matte mem faris tiun peton kaj poste interesiĝis kaj subtenis plurajn. Ni adiaŭis el tiu kunsido post ĝenerala interkonsento pri tiu aranĝo, pri tago kaj horoj. Ne estas "la Estraro", kiu preferas ĝin nepublika, sed la Komitato.

Ni estu konsenkvencaj.

Fernando Maia Jr.
Universala Esperanto-Asocio | Vicprezidanto
-
Subtenu la laboron de UEA per membriĝo:


Em qui., 14 de out. de 2021 às 14:22, Osmo Buller <osmobuller@...> escreveu:

Mi atentigas, ke nur la Komitato mem rajtas decidi, ĉu parto de ĝia kunsido estu fermita. La sabata kunsido devos do almenaŭ komence esti publika. La rutinaj formalaj punktoj en la komenco ja neniel estas sekretaj. Se poste sekvos io, kies traktadon la Estraro preferas nepublika, la Komitato decidu, ĉu estu tiel aŭ ne.

Osmo Buller 

ke 13. lokak. 2021 klo 19.50 Aleks K. (alekska@...) kirjoitti:
Karaj komitatanoj kaj observantoj,

Memorige:
La kvara kunsido, post la sesioj okazintaj la 24-an de julio, 14-an de aŭgusto, 18-an de septembro,
estos sabaton 16-an de oktobro.

La horoj de la kunsido, laŭ UTC, estos:
11:30: akcepto, kontrolo de identecoj
12:00: fermita kunsido
13:00-15:00: malfermita kunsido

Se vi estos komitatano A kaj ne povos ĉeesti, bonvolu nomumi anstataŭanton per la formularo en la komitata Teko:
kaj informi la Direktoron kaj min kiom eble plej frue.

Pritraktataj estos la tagorderoj, kiuj ne povis esti traktitaj dum la septembra kunsido, nome:
07.04 Transdono de difinitaj arkivaĵoj al IEMV - propono kaj decido
07.05. Esploroj rilate al la propraĵo en Nieuwe Binnenweg 176 - propono kaj decido
08 Buĝeto 2022 kaj poste
08.02 Buĝeto 2022- diskuto
08.03 Buĝeto 2022- decido
08.04 Eventualaj aliaj decidoj rilate al la financa situacio

Alirinformojn bv. trovi en la tagordo:
kiu troveblas en la komitata Teko: https://uea.org/teko/komitato.
Tre baldaŭ sekvos la jutuba ligilo per kiu la publiko povos spekti la publikan kunsidon.

Amike, ALeks
_________________________________________________
ALeks Kadar
Universala Esperanto-Asocio (UEA) | Ĝenerala Sekretario

Subtenu la agadon de UEA per via aliĝo: 


Le dim. 3 oct. 2021 à 23:54, Aleks K. <alekska@...> a écrit :
Karaj komitatanoj,

Bonvolu noti la daton.
La kvara kunsido, post la sesioj okazintaj la 24-an de julio, 14-an de auxgusto, 18-an de septembro,
estos sabaton 16-an de oktobro.

La horoj de la kunsido, laŭ UTC, estos:
11:30: akcepto, kontrolo de identecoj
12:00: fermita kunsido
13:00-15:00: malfermita kunsido

Komitatanoj A, kiuj ne povos cxeesti, bonvolu nomumi anstatauxanton per la formularo en la komitata Teko:
kaj informi la Direktoron kaj min kiom eble plej frue.

Pritraktotaj estos la tagorderoj, kiuj ne povis esti traktitaj dum la septembra kunsido, nome:
07.04 Transdono de difinitaj arkivaĵoj al IEMV - propono kaj decido
07.05. Esploroj rilate al la propraĵo en Nieuwe Binnenweg 176 - propono kaj decido
08 Buĝeto 2022 kaj poste
08.02 Buĝeto 2022- diskuto
08.03 Buĝeto 2022- decido
08.04 Eventualaj aliaj decidoj rilate al la financa situacio

Amike, ALeks

_________________________________________________
ALeks Kadar
Universala Esperanto-Asocio (UEA) | Ĝenerala Sekretario

Subtenu la agadon de UEA per via aliĝo: 


Guy Matte
 

Osmo,
Tamen se mi bone memoras, la komitato demandis dum sia lasta kunsido ke estu fermita kunsido antaŭ ol  la publika. Do ŝajnas la afero en ordo, ĉu me?
Guy Matte
613-724-0746Le jeu. 14 oct. 2021 à 13:22, Osmo Buller <osmobuller@...> a écrit :
Mi atentigas, ke nur la Komitato mem rajtas decidi, ĉu parto de ĝia kunsido estu fermita. La sabata kunsido devos do almenaŭ komence esti publika. La rutinaj formalaj punktoj en la komenco ja neniel estas sekretaj. Se poste sekvos io, kies traktadon la Estraro preferas nepublika, la Komitato decidu, ĉu estu tiel aŭ ne.

Osmo Buller 

ke 13. lokak. 2021 klo 19.50 Aleks K. (alekska@...) kirjoitti:
Karaj komitatanoj kaj observantoj,

Memorige:
La kvara kunsido, post la sesioj okazintaj la 24-an de julio, 14-an de aŭgusto, 18-an de septembro,
estos sabaton 16-an de oktobro.

La horoj de la kunsido, laŭ UTC, estos:
11:30: akcepto, kontrolo de identecoj
12:00: fermita kunsido
13:00-15:00: malfermita kunsido

Se vi estos komitatano A kaj ne povos ĉeesti, bonvolu nomumi anstataŭanton per la formularo en la komitata Teko:
kaj informi la Direktoron kaj min kiom eble plej frue.

Pritraktataj estos la tagorderoj, kiuj ne povis esti traktitaj dum la septembra kunsido, nome:
07.04 Transdono de difinitaj arkivaĵoj al IEMV - propono kaj decido
07.05. Esploroj rilate al la propraĵo en Nieuwe Binnenweg 176 - propono kaj decido
08 Buĝeto 2022 kaj poste
08.02 Buĝeto 2022- diskuto
08.03 Buĝeto 2022- decido
08.04 Eventualaj aliaj decidoj rilate al la financa situacio

Alirinformojn bv. trovi en la tagordo:
kiu troveblas en la komitata Teko: https://uea.org/teko/komitato.
Tre baldaŭ sekvos la jutuba ligilo per kiu la publiko povos spekti la publikan kunsidon.

Amike, ALeks
_________________________________________________
ALeks Kadar
Universala Esperanto-Asocio (UEA) | Ĝenerala Sekretario

Subtenu la agadon de UEA per via aliĝo: 


Le dim. 3 oct. 2021 à 23:54, Aleks K. <alekska@...> a écrit :
Karaj komitatanoj,

Bonvolu noti la daton.
La kvara kunsido, post la sesioj okazintaj la 24-an de julio, 14-an de auxgusto, 18-an de septembro,
estos sabaton 16-an de oktobro.

La horoj de la kunsido, laŭ UTC, estos:
11:30: akcepto, kontrolo de identecoj
12:00: fermita kunsido
13:00-15:00: malfermita kunsido

Komitatanoj A, kiuj ne povos cxeesti, bonvolu nomumi anstatauxanton per la formularo en la komitata Teko:
kaj informi la Direktoron kaj min kiom eble plej frue.

Pritraktotaj estos la tagorderoj, kiuj ne povis esti traktitaj dum la septembra kunsido, nome:
07.04 Transdono de difinitaj arkivaĵoj al IEMV - propono kaj decido
07.05. Esploroj rilate al la propraĵo en Nieuwe Binnenweg 176 - propono kaj decido
08 Buĝeto 2022 kaj poste
08.02 Buĝeto 2022- diskuto
08.03 Buĝeto 2022- decido
08.04 Eventualaj aliaj decidoj rilate al la financa situacio

Amike, ALeks

_________________________________________________
ALeks Kadar
Universala Esperanto-Asocio (UEA) | Ĝenerala Sekretario

Subtenu la agadon de UEA per via aliĝo: 


Osmo Buller
 

En ordo, mi forgesis! Helpus, se ni disponus pri la protokoloj de la pasintaj kunsidoj, sed ili mankas. 

Osmo

to 14. lokak. 2021 klo 20.42 Guy Matte (guymatte450@...) kirjoitti:

Osmo,
Tamen se mi bone memoras, la komitato demandis dum sia lasta kunsido ke estu fermita kunsido antaŭ ol  la publika. Do ŝajnas la afero en ordo, ĉu me?
Guy Matte
613-724-0746Le jeu. 14 oct. 2021 à 13:22, Osmo Buller <osmobuller@...> a écrit :
Mi atentigas, ke nur la Komitato mem rajtas decidi, ĉu parto de ĝia kunsido estu fermita. La sabata kunsido devos do almenaŭ komence esti publika. La rutinaj formalaj punktoj en la komenco ja neniel estas sekretaj. Se poste sekvos io, kies traktadon la Estraro preferas nepublika, la Komitato decidu, ĉu estu tiel aŭ ne.

Osmo Buller 

ke 13. lokak. 2021 klo 19.50 Aleks K. (alekska@...) kirjoitti:
Karaj komitatanoj kaj observantoj,

Memorige:
La kvara kunsido, post la sesioj okazintaj la 24-an de julio, 14-an de aŭgusto, 18-an de septembro,
estos sabaton 16-an de oktobro.

La horoj de la kunsido, laŭ UTC, estos:
11:30: akcepto, kontrolo de identecoj
12:00: fermita kunsido
13:00-15:00: malfermita kunsido

Se vi estos komitatano A kaj ne povos ĉeesti, bonvolu nomumi anstataŭanton per la formularo en la komitata Teko:
kaj informi la Direktoron kaj min kiom eble plej frue.

Pritraktataj estos la tagorderoj, kiuj ne povis esti traktitaj dum la septembra kunsido, nome:
07.04 Transdono de difinitaj arkivaĵoj al IEMV - propono kaj decido
07.05. Esploroj rilate al la propraĵo en Nieuwe Binnenweg 176 - propono kaj decido
08 Buĝeto 2022 kaj poste
08.02 Buĝeto 2022- diskuto
08.03 Buĝeto 2022- decido
08.04 Eventualaj aliaj decidoj rilate al la financa situacio

Alirinformojn bv. trovi en la tagordo:
kiu troveblas en la komitata Teko: https://uea.org/teko/komitato.
Tre baldaŭ sekvos la jutuba ligilo per kiu la publiko povos spekti la publikan kunsidon.

Amike, ALeks
_________________________________________________
ALeks Kadar
Universala Esperanto-Asocio (UEA) | Ĝenerala Sekretario

Subtenu la agadon de UEA per via aliĝo: 


Le dim. 3 oct. 2021 à 23:54, Aleks K. <alekska@...> a écrit :
Karaj komitatanoj,

Bonvolu noti la daton.
La kvara kunsido, post la sesioj okazintaj la 24-an de julio, 14-an de auxgusto, 18-an de septembro,
estos sabaton 16-an de oktobro.

La horoj de la kunsido, laŭ UTC, estos:
11:30: akcepto, kontrolo de identecoj
12:00: fermita kunsido
13:00-15:00: malfermita kunsido

Komitatanoj A, kiuj ne povos cxeesti, bonvolu nomumi anstatauxanton per la formularo en la komitata Teko:
kaj informi la Direktoron kaj min kiom eble plej frue.

Pritraktotaj estos la tagorderoj, kiuj ne povis esti traktitaj dum la septembra kunsido, nome:
07.04 Transdono de difinitaj arkivaĵoj al IEMV - propono kaj decido
07.05. Esploroj rilate al la propraĵo en Nieuwe Binnenweg 176 - propono kaj decido
08 Buĝeto 2022 kaj poste
08.02 Buĝeto 2022- diskuto
08.03 Buĝeto 2022- decido
08.04 Eventualaj aliaj decidoj rilate al la financa situacio

Amike, ALeks

_________________________________________________
ALeks Kadar
Universala Esperanto-Asocio (UEA) | Ĝenerala Sekretario

Subtenu la agadon de UEA per via aliĝo: 


Aleks K.
 

Karaj 

Jen la alirinformoj por la kvara kunsido.

Por la komitatanoj kaj obervantoj:
Kunsid-n-ro: 874 3719 7462. https://us02web.zoom.us/j/87437197462?pwd=SVU4VGRKTTJTcys1Ykd0dGFlZTRSdz09

Fonto: komitata Teko

Por la publiko,
ligilo al la JuTuba vivelsendo:


Amike, ALeks

___________________

Le 13 oct. 2021 à 18:49, Aleks K. <alekska@...> a écrit :


Karaj komitatanoj kaj observantoj,

Memorige:
La kvara kunsido, post la sesioj okazintaj la 24-an de julio, 14-an de aŭgusto, 18-an de septembro,
estos sabaton 16-an de oktobro.

La horoj de la kunsido, laŭ UTC, estos:
11:30: akcepto, kontrolo de identecoj
12:00: fermita kunsido
13:00-15:00: malfermita kunsido

Se vi estos komitatano A kaj ne povos ĉeesti, bonvolu nomumi anstataŭanton per la formularo en la komitata Teko:
kaj informi la Direktoron kaj min kiom eble plej frue.

Pritraktataj estos la tagorderoj, kiuj ne povis esti traktitaj dum la septembra kunsido, nome:
07.04 Transdono de difinitaj arkivaĵoj al IEMV - propono kaj decido
07.05. Esploroj rilate al la propraĵo en Nieuwe Binnenweg 176 - propono kaj decido
08 Buĝeto 2022 kaj poste
08.02 Buĝeto 2022- diskuto
08.03 Buĝeto 2022- decido
08.04 Eventualaj aliaj decidoj rilate al la financa situacio

Alirinformojn bv. trovi en la tagordo:
kiu troveblas en la komitata Teko: https://uea.org/teko/komitato.
Tre baldaŭ sekvos la jutuba ligilo per kiu la publiko povos spekti la publikan kunsidon.

Amike, ALeks
_________________________________________________
ALeks Kadar
Universala Esperanto-Asocio (UEA) | Ĝenerala Sekretario

Subtenu la agadon de UEA per via aliĝo: 


Le dim. 3 oct. 2021 à 23:54, Aleks K. <alekska@...> a écrit :
Karaj komitatanoj,

Bonvolu noti la daton.
La kvara kunsido, post la sesioj okazintaj la 24-an de julio, 14-an de auxgusto, 18-an de septembro,
estos sabaton 16-an de oktobro.

La horoj de la kunsido, laŭ UTC, estos:
11:30: akcepto, kontrolo de identecoj
12:00: fermita kunsido
13:00-15:00: malfermita kunsido

Komitatanoj A, kiuj ne povos cxeesti, bonvolu nomumi anstatauxanton per la formularo en la komitata Teko:
kaj informi la Direktoron kaj min kiom eble plej frue.

Pritraktotaj estos la tagorderoj, kiuj ne povis esti traktitaj dum la septembra kunsido, nome:
07.04 Transdono de difinitaj arkivaĵoj al IEMV - propono kaj decido
07.05. Esploroj rilate al la propraĵo en Nieuwe Binnenweg 176 - propono kaj decido
08 Buĝeto 2022 kaj poste
08.02 Buĝeto 2022- diskuto
08.03 Buĝeto 2022- decido
08.04 Eventualaj aliaj decidoj rilate al la financa situacio

Amike, ALeks

_________________________________________________
ALeks Kadar
Universala Esperanto-Asocio (UEA) | Ĝenerala Sekretario

Subtenu la agadon de UEA per via aliĝo: 


Angel Arquillos Lopez
 

Saluton, Aleks,
Mi timas ke mi ne kapablos partopreni la kunsidon, ĉar mi ne fartas bone de antauhieraŭ kaj pro tio mi englutas antibiotikojn, sed mi tre lacas kaj jam ne estas tempo trovi anstataŭanton,. Senkulpigu min. Mi deziras fruktodonan kunsidon,
Amike,
Ángel


El vie, 15 oct 2021 a las 23:33, Aleks K. (<alekska@...>) escribió:
Karaj 

Jen la alirinformoj por la kvara kunsido.

Por la komitatanoj kaj obervantoj:

Fonto: komitata Teko

Por la publiko,
ligilo al la JuTuba vivelsendo:


Amike, ALeks

___________________

Le 13 oct. 2021 à 18:49, Aleks K. <alekska@...> a écrit :


Karaj komitatanoj kaj observantoj,

Memorige:
La kvara kunsido, post la sesioj okazintaj la 24-an de julio, 14-an de aŭgusto, 18-an de septembro,
estos sabaton 16-an de oktobro.

La horoj de la kunsido, laŭ UTC, estos:
11:30: akcepto, kontrolo de identecoj
12:00: fermita kunsido
13:00-15:00: malfermita kunsido

Se vi estos komitatano A kaj ne povos ĉeesti, bonvolu nomumi anstataŭanton per la formularo en la komitata Teko:
kaj informi la Direktoron kaj min kiom eble plej frue.

Pritraktataj estos la tagorderoj, kiuj ne povis esti traktitaj dum la septembra kunsido, nome:
07.04 Transdono de difinitaj arkivaĵoj al IEMV - propono kaj decido
07.05. Esploroj rilate al la propraĵo en Nieuwe Binnenweg 176 - propono kaj decido
08 Buĝeto 2022 kaj poste
08.02 Buĝeto 2022- diskuto
08.03 Buĝeto 2022- decido
08.04 Eventualaj aliaj decidoj rilate al la financa situacio

Alirinformojn bv. trovi en la tagordo:
kiu troveblas en la komitata Teko: https://uea.org/teko/komitato.
Tre baldaŭ sekvos la jutuba ligilo per kiu la publiko povos spekti la publikan kunsidon.

Amike, ALeks
_________________________________________________
ALeks Kadar
Universala Esperanto-Asocio (UEA) | Ĝenerala Sekretario

Subtenu la agadon de UEA per via aliĝo: 


Le dim. 3 oct. 2021 à 23:54, Aleks K. <alekska@...> a écrit :
Karaj komitatanoj,

Bonvolu noti la daton.
La kvara kunsido, post la sesioj okazintaj la 24-an de julio, 14-an de auxgusto, 18-an de septembro,
estos sabaton 16-an de oktobro.

La horoj de la kunsido, laŭ UTC, estos:
11:30: akcepto, kontrolo de identecoj
12:00: fermita kunsido
13:00-15:00: malfermita kunsido

Komitatanoj A, kiuj ne povos cxeesti, bonvolu nomumi anstatauxanton per la formularo en la komitata Teko:
kaj informi la Direktoron kaj min kiom eble plej frue.

Pritraktotaj estos la tagorderoj, kiuj ne povis esti traktitaj dum la septembra kunsido, nome:
07.04 Transdono de difinitaj arkivaĵoj al IEMV - propono kaj decido
07.05. Esploroj rilate al la propraĵo en Nieuwe Binnenweg 176 - propono kaj decido
08 Buĝeto 2022 kaj poste
08.02 Buĝeto 2022- diskuto
08.03 Buĝeto 2022- decido
08.04 Eventualaj aliaj decidoj rilate al la financa situacio

Amike, ALeks

_________________________________________________
ALeks Kadar
Universala Esperanto-Asocio (UEA) | Ĝenerala Sekretario

Subtenu la agadon de UEA per via aliĝo: