Vakiĝo de la komitatana posteno


Marc "Marko" Konijnenberg
 

Estimataj estraranoj de Esperanto Nederland, kaj kopie la Komitato de UEA,

Kun bedaŭro mi konstatis ke la komitato de UEA enhavas grandparte silentan "ŝafaron" kiu iele-trapele voĉdonas ĉu favore ĉu malfavore la proponojn.

Grava ekzemplo estas la buĝeto por 2021, kiu post tri prokrastoj estis lastmomente akceptita la 31-an de decembro; ĝi estis la sama buĝeto kiun la komitato malakceptis jam en aŭgusto. La reviziita budĝetpropono alvenis ne nur malfrue, sed ankaŭ nereviziita - malgraŭ ke tio eksplicite estis la komitata deziro.
Libera Folio relative akurate resumas la aferon, se vi interesiĝas.

La ĉefa malkonsento pri la budĝeto de 2021 estis la pensia aranĝo por la restantaj kvar oficistoj en la Centra Oficejo.
La Estraro silentis kiam temas pri la pensio-aranĝo de la oficistoj, malgraŭ la klara peto de la komitato ke la Estraro tion pridiskutu kun la oficistoj. Ne klaras ĉu konversacio kun la oficistoj entute okazis, malgraŭ eksplicita peto de komitatano Corsetti, kaj ĉiukaze neniu pri tio enestas la akceptitan budĝeton por 2021.

Samkiel ĉiuj respektindaj labordonantoj en Nederlando, UEA havis pensiprogramon por siaj oficistoj. Tamen ekde 2021 ne plu. 
Tio ĉi laŭ samlandano Rob, mi kaj pluraj aliaj komitatanoj estas ne-akceptebla.
Vundas min la fakto ke UEA neglektos sian moralan respondecon kiel labordonanto, kaj tio ke la komitato akceptas budĝeton en kiu subite mankas pensian aranĝon por la oficistoj.
Laŭ mi Esperanto estu lingvo kiu celas moralecon kaj justecon, kaj UEA estu morala kaj justa labordonanto.

Ĉar UEA neglektas sian moralan devon, kaj la Komitato klare neglektas sian rolon, mi bedaŭrinde sentas min devigata forlasi la rolon de Komitatano A por Nederlando.

Mi povas ankoraŭ iom plu roli kiel komitatano A por Esperanto Nederland, sed mi petas vin rapide serĉi posteulon por mi.

Samideane,
Marko

Postskribe: Kiel flegisto, flegante maljunajn demenculojn mi ĉiukaze sentus la respondecon al al homoj kiujn mi flegas ne-vojaĝi al la UK de 2021, malgraŭ la (tro)optimismaj vortoj de la Estraro de UEA. Ĉiukaze necesintus anstataŭanton por la komitatkunsido de 2021.

Join komitato-de-uea@groups.io to automatically receive all group messages.