Re: SFI


Bob
 

... maar ek wil nie weer die Springbokke sien nie... maak nie saak hoeveel bier

On 10/14/2021 1:17 PM Johan ZS1A <j-s@...> wrote:
 
 
Dankie Oom Bob. 
Dit werk nou
Baie dankie ! Hou die Blou Bulle en die Springbokke dop die naweek ...met bier.
73ZS1A

Join hamlogger@groups.io to automatically receive all group messages.