Re: SFI


Johan ZS1A
 

Dankie Oom Bob. 
Dit werk nou
Baie dankie ! Hou die Blou Bulle en die Springbokke dop die naweek ...met bier.
73ZS1A

Join hamlogger@groups.io to automatically receive all group messages.