colaborare Romair Consulting


marketing@...
 

ROMAIR CONSULTING SRL, o companie cu capital integral românesc, inființată în anul 1997, oferind servicii de consultanță în afaceri și management, proiectare și inginerie, se afla intr-un process de identificare EXPERTI GIS cu urmatorul profil:

 

  • 1.     experti GIS

-          studii superioare in domeniile geografie/ biologie/ ecologie/ protectia mediului/ geodezie/ inginerie/ topometrie/ informatica, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;

-          detinere de certificate/ atestat in utilizarea de aplicatii de sisteme informatice geografice (GIS) necesar pentru asigurarea serviciilor de culegere date si realizare harti GIS privind speciile si habitatele;

-          detinerea de cunostinte de baza in cartografie dovedite prin prezentarea unor diplome/ certificari in domeniu, emise de organisme abilitate potrivit legii;

-          experienta profesionala generala in domeniul studiilor de cel putin 3 ani;

-          participarea in unul sau mai multe proiecte in care a demonstrate capacitatea de cartare a speciilor si habitatelor, precum si in realizarea hartilor si bazelor de date GIS.

 

  • 2.       experti GIS si baza de date geospatiale

-          studii superioare in domeniile geografie/ biologie/ ecologie/ protectia mediului/ geodezie/ inginerie/ topometrie/ informatica, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;

-          detinere de certificate/ atestate de autorizare GIS, ca expert in proiectare arhitecturi si de administrare a bazei de date GIS;

-          detinere de certificate/ atestat tehnic eliberat de o autoritate competenta pe sisteme de management al bazelor de date geospatiale in general (DBMS/ SGBD/ BD Enterprise);

-          experienta profesionala generala in domeniul studiilor de cel putin 3 ani;

-          participarea in unul sau mai multe proiecte in care a demonstrate capacitatea de realizare de baze de date GIS la planuri de management pentru arii naturale protejate.

Va rugam sa va exprimati intentia si sa ne transmiteti un CV si documente suport pe marketing@....