Re: Grid 50 x 50 km. Întrebare...


Ciprian Samoila
 

Poți descărca caroiajul UTM 50x50 km de la https://hub.arcgis.com/datasets/esri::world-utm-grid?geometry=113.203%2C-88.438%2C-113.203%2C88.438.

 

 

pinCiprian Samoilă

Doctor în biologie | Specialist GIS

 

Str. Împăratul Traian nr. 53, sc. F, ap. 90A

Bistrița 420145, Bistrița-Năsăud, România

+40-742-098731 | ciprian.samoila@...

 

 

 

From: geo-spatial@groups.io <geo-spatial@groups.io> On Behalf Of razvan_dumbrava via groups.io
Sent: Tuesday, May 11, 2021 10:00 AM
To: geo-spatial@groups.io
Subject: [geo-spatial] Grid 50 x 50 km. Întrebare...

 

Salutare,

 

M-ar putea ajuta cineva cu un grid (aprox) 50 x 50 km (wgs84) sau similar? (World). Știți cumva dacă există așa ceva (dacă pot descărca de undeva)? 

Mulțumesc!

 

 

Răzvan Dumbravă

 

 

Join geo-spatial@groups.io to automatically receive all group messages.