voor jacqueline van bianca les 66, 67, 68, 69 en 70


bianca
 

Dag Jacqueline,

 

Hierbij mijn lessen voor deze keer.

 

Liefs Bianca

 

 

 

 

 

 

 

 

Join {framegroep-psp@groups.io to automatically receive all group messages.