Vraag van Marie


Marie Janse
 

Hallo Ik ben met les 186 bezig. Nu moet ik een patroon hebben bij dit punt. 
Maar er zit geen patroon bij. Begrijp het even niet.  Marie

image.png

Join framegroep-psp@groups.io to automatically receive all group messages.