voor jacqueline vn bianca les 116 en 177 nogmaals


bianca
 

Hoi Jacqueline,

 

Hierbij nogmaals mijn lessen.

Bij les 116 was ik een vinkje vergeten en bij 117 de laatste zin

 

 

 

Join framegroep-psp@groups.io to automatically receive all group messages.