Facebook


Michel Veys
 

Beste forumleden,

 

Als ik in facebook een bericht wil schrijven wordt de eerste letter van een woord achteraan het woord gezet ,  Dus het woord dat wordt atd.

Hoe kan ik dat verhelpen?

 

Dank voor een antwoordje

Michel Veys

 

Join digi-visie@groups.io to automatically receive all group messages.