OCHA-ההריסה הנרחבת ביותר בגדה המערבית זה שנים


Bilha Sündermann Golan
 From: OCHA oPt <ochaopt@...>


ההריסה הנרחבת ביותר בגדה המערבית זה שנים

הודעה מטעם איבון הלה, המתאמת ההומניטרית הזמנית לשטח הפלסטיני הכבוש

ירושלים, 4 בנובמבר 2020

אתמול הרסו הרשויות הישראליות את בתיהם של 73 בני אדם, 41 מהם ילדים, וכן מבנים ורכוש אחרים בקהילה הפלסטינית חומסה אל־בקעיה. זו התקרית הנרחבת יותר של עקירה בכפייה זה למעלה מארבע שנים, ובסופה נותרו שלושה רבעים מאוכלוסיית הקהילה ללא קורת גג.
סוכנויות הומניטריות ביקרו בקהילה ותיעדו בה 76 מבנים שנהרסו, יותר מבכל הריסה יחידה אחרת בעשור האחרון. הרכוש שנהרס כלל בתים, מחסים לבעלי חיים, בתי שימוש ולוחות סולריים, והיה חיוני למחייה, לרווחה ולכבוד של בני הקהילה, שזכויותיהם הופרו. על רקע החורף שזה עתה החל ומגפת COVID-19 המתמשכת, הועמקה פגיעותם של התושבים. כמה מהמבנים שנהרסו ניתנו כסיוע הומניטרי.

מאז תחילת 2020 נהרסו ברחבי הגדה המערבית, לרבות ירושלים המזרחית, 689 מבנים – יותר מבכל שנה מלאה מאז 2016; הריסות שהותירו 869 פלסטינים ללא קורת גג. בדרך כלל מנומקות ההריסות בהיעדר היתרי בנייה ישראליים, אף שמשטר התכנון המגביל והמפלה הופך את השגתם לכמעט בלתי אפשרית עבור פלסטינים. הריסות הן אמצעי מרכזי ליצירת סביבה המעוצבת כך שייכפה על פלסטינים לעזוב את בתיהם.
חומסה אל־בקעיה, שבבקעת הירדן, היא אחת מ־38 קהילות בדואים ורועים הממוקמות בחלקן או במלואן בשטחים שהוגדרו על ידי ישראל "שטחי אש". הקהילות הללו הן מהפגיעות והחלשות ביותר בגדה המערבית, וחבריהן סובלים מגישה מוגבלת לחינוך ולשירותי בריאות, וכן לתשתית מים, תברואה וחשמל.
אני מזכירה לכל הצדדים כי הרס נרחב של רכוש והעברה בכפייה של אנשים מוגנים בשטח כבוש מהווים הפרה חמורה של אמנת ג׳נבה הרביעית. אני מבטיחה שהקהילה ההומניטרית מוכנה ומזומנה לתמוך בכל מי שנעקרו מבתיהם או נפגעו באופנים אחרים, ובה בעת אני חוזרת וקוראת בתוקף לישראל לעצור מייד את ההריסות לא חוקיות.

סוף

למידע נוסף יש לפנות לאנשי קשר אלה:

  • מטעם משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים, מר אופיר פוירשטיין, feuerstein@... או 054-3311836
  • מטעם יוניסף, דמיאן ראנס, rance@..., 054-7787604
בסיס נתונים המתעד הריסות ועקירה בגדה המערבית זמין לעיון באתר האינטרנט של משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים.

משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים
השטח הפלסטיני הכבוש