FW: עוד פחות משבועיים בהם תוכל/י לתמוך ב"מלכוד הלאום – מדינת ישראל נגד הישראלים"


Ofra Lyth
 

 

 

מאת: November Books <novemberbooks@...>
נשלח: יום א 12 דצמבר 2021 10:06
נושא: עוד פחות משבועיים בהם תוכל/י לתמוך ב"מלכוד הלאום – מדינת ישראל נגד הישראלים"

 

שלום,

בימים הקרובים עלינו להשלים את גיוס המימון להוצאה לאור של "מלכוד הלאום – מדינת ישראל נגד הישראלים" - אסופת מאמרים המצביעים על הכשלים החמורים הסותרים את קיומה של מדינת ישראל כמדינה מתוקנת. 

עלינו לגייס כ-6,700 ש"ח על מנת שנוכל להוציא לאור את האסופה ואם לא נצליח לגייס סכום זה עד מועד סיום הפרויקט, גם התמיכה שהובטחה לא תגיע.

תמיכתך תאפשר להוציא לאור קובץ זה שמקורו פעילות רבת שנים של קבוצה בראשותו של הבלשן פרופסור עוזי אורנן, שניסתה – לשווא - לפעול במישור המשפטי, כדי לתקן את המצב שמדינת ישראל אינה מכירה בלאום ישראלי.


בשפה שווה לכל נפש מסבירים הפרופסור לבלשנות עוזי אורנן והפילוסוף יוסף אגסי את צדדיה השונים של האנומליה הישראלית ואת מקורותיה. המשפטן פרופסור יורם שחר חושף את הדרך הפתלתלה שבה נוסחה מגילת העצמאות של מדינת ישראל, על מנת להסוות את הסתירה המובנית בהגדרת המדינה כיהודית ודמוקרטית. עו"ד יואלה הר-שפי מתארת את הקשר שבין הכרזת העצמאות שנוסחה ב-1948 לבין "חוק הלאום" החדש יחסית.

חוקר התרבות הישראלית פרופסור איתמר אבן-זהר מבאר את הדרך שבה כל מורשת תרבותית מאפשרת הצתת רגשות וסכסוכים המשרתים קבוצות המעוניינות בהשגת רווחים אסטרטגיים מהסכסוך. ההיסטוריון יגאל עילם מתאר את הרעיון הציוני כפרדוקס התובע מצד אחד את שיבת ציון ושלילת הגולה, ומצד שני העדפה מוחלטת של מורשתו הגלותית של העם על פני הארץ.

המשפטן יוסף בן-משה שייצג את עמותת "אני ישראלי" בערכאות המשפטיות השונות (יחד עם עו"ד יואלה הר-שפי) מנתח את פסק הדין של בית המשפט העליון, שדחה את עתירת העמותה שתבעה רישום לאום שיוויוני, כאישור לעובדה שמדינת ישראל אינה קיימת כמדינה דמוקרטית אלא כאתנוקרטיה. עפרה ישועה-ליית, עורכת האסופה, מדגימה כיצד פסק דין זה, ביחד עם פסק דין שדחה את עתירתו הפרטית של עוזי אורנן בנושא מעמדו האזרחי, מקבע את העדר זכותם של היהודים בישראל להגדרה עצמית.

אלי אמינוב מתאר את הקשר בין הגדרת מדינת הלאום היהודית לבין הדרכים והשיטות שבהן ביצע המפעל הציוני את נישולם של הפלסטינים מאדמותיהם וביסס מערכת של חוקי אפרטהייד.

מאמרו של יגאל בן-נון, החותם את הקובץ, נוגע במיתוס המרכזי של התרבות היהודית הדתית: מקורו, זהותו, וחיי המשפחה של האל יהוה, והדרך שבה הונחל כאלוהות החשובה של יושבי ארץ כנען.


 

הספר כבר כתוב ועבר עריכה לשונית, נשמח לתמיכתך בפרויקט - אנא תמכי, או תמוך, ובחר, או בחרי, תשורה ויחדיו נוציא לאור את הספר במהלך חצי השנה הקרובה.

 

 

ישי

 

 

-----------------------------------------

ספרי  נובמבר בע"מ

  www.novemberbooks.co.il / טל' 077-5004099

 

התמונה הוסרה על-ידי השולח.

Virus-free. www.avast.com