FW: כנס- הכרה מול הסדרה 25.11.21 אוניברסיטת ב"ג


יעקב מנור
 

פורום הכרה

 

שלום רב,

מצ"ב הזמנה, (עברית וערבית), לכנס שיתקיים באוניברסיטת ב"ג בתאריך 25.11.21

תחת הכותרת: 'הכרה מול הסדרה'

מוזמנות/ים להגיע ולהפיץ

 

יעקב מנור

 

 

 

 


Virus-free. www.avg.com


Kadia
 

שלום לכולם,
מי שנוסע לכנס, אני זקוקה שם לעזרה קלה בשל מגבלת ראייה שלי, אפשר גם סיוע בתשלום.
אוכל להסביר בשיחה פרטית.
תודה,
כדיה
058-4458135

On 11/21/21, יעקב מנור <manor12@inter.net.il> wrote:
פורום הכרהשלום רב,

מצ"ב הזמנה, (עברית וערבית), לכנס שיתקיים באוניברסיטת ב"ג בתאריך 25.11.21

תחת הכותרת: 'הכרה מול הסדרה'

מוזמנות/ים להגיע ולהפיץיעקב מנור--
This email has been checked for viruses by AVG.
https://www.avg.com