Btzelem-Apartheid won't disappear on its own. האפרטהייד לא ייעלם מעצמו


Bilha Sündermann Golan
 


5 ימים להמשך תרומה 5days left for this donation 
English follow Hebrew

From: "חגי אלעד, מנכ״ל בצלם"Hagai El-Ad, Executive Director 
Date: 20 December 2022


שלום חברות וחברים,

המאבק שלנו במשטר האפרטהייד בישראל לא מחכה להשבעת ממשלתו החדשה של בנימין נתניהו. המאבק שלנו בכיבוש לא מחכה לכניסתו של השר לענייני מתנחלים למשרד הביטחון. במציאות דו-לאומית, המאבק שלנו למען עתיד שונה בתכלית בין הים לנהר לא מחכה להשקתו של המשרד לביטחון הלאום היהודי.

אתם, שכבר תומכים בבצלם, יודעים את כל זה. אתם יודעים שההיסטוריה לא התחילה אתמול, יודעים היטב שכל התשתית הפוליטית, המשפטית והאדמיניסטרטיבית שמנהלת כאן חיים של עליונות יהודית כבר קיימת ומבוססת, וששום דבר מכל זה לא המתין לסמוטריץ' ובן גביר.
המאבק שלנו, שלא התחיל אתמול, לא יסתיים מחר. בדיוק בגלל שאנחנו יודעים עד כמה ותיק ועמוק הריקבון, אנחנו יודעים להעריך עד כמה המציאות עוד עלולה להתדרדר. אנחנו מביטים במציאות בעיניים מפוכחות – ונחושים מתמיד להמשיך במאבק. בעזרתכם.

זהו קמפיין סוף 2022 של בצלם. יש לנו כמה ימים ספורים לגייס לפחות 600,000 ₪, שהם חיוניים למאבק שלנו. אתם יודעים כמה זה חשוב, אתם יודעים שהאפרטהייד לא ייעלם מעצמו. התרומה שלכם – עכשיו – קריטית, והודות לתרומה נדיבה, בשבוע הקרוב, כל שקל שתתרמו – יוכפל.

בתודה גדולה מכולנו בבצלם,
חגי אלעד
מנכ״ל בצלם
פ