מכירים בפלסטין - יוצאים מפלסטין


יובל הלפרין
 

מכירים בפלסטין - יוצאים מפלסטין (2027).
מיזם חדש שנמצא בראשיתו,
לסיום הכיבוש באמצעות הכרה חד צדדית בעובדת קיומה של פלסטין כמדינה כבושה.
וליציאה משטח פלסטין כמו ההחלטה הנכונה לצאת משטח לבנון (ולא כמו ה"יציאה" המדומה מרצועת עזה תוך המשך שליטה ומצור).
קודם הכרה בפלסטין עצמאית, אחר כך משא ומתן.
בדרך יציאה מתמשכת מהשטח מצד ישראלים בדרכים שונות. אנו מקווים שהתהליך החשוב הזה יסתיים בסביבות שנת 2027, אבל נעדיף קודם ונסכים גם לאחר כך...
אנא חתמו על מסמך ההכרה והפיצו ליחידים ולארגונים.
פרטים נוספים בהמשך. https://2027is-pl.com/