מכון ון ליר-קול קורא להגשת הצעה להשתתפות בכנס(עד 1.3.2023)


Bilha Sündermann Golan
 


קול קורא להגשת הצעות להשתתפות בכנס בנושא: "שלום ישראלי-פלסטיני מבוסס שותפות – לקראת שינוי פרדיגמה"
לפרטים נוספים ולהגשה >>> bit.ly/3YZiYZw
#
עשרים שנה לאחר קריסת תהליך השלום הישראלי-פלסטיני והתבססותו של משטר אפרטהייד יהודי בין הירדן לים, מתרחבת ההכרה ש״פתרון שתי המדינות״ הגיע למבוי סתום. לאור זאת, אנו עורכים כנס העוסק בפרדיגמה חלופית ליישוב הסכסוך, המבוססת על שוויון ושותפות.

מטרת הכנס היא לעודד את השיח המתפתח באקדמיה ובחברה האזרחית על פרדיגמות של שלום ודה-קולוניזציה המבוססות על שוויון ושותפות. במסגרת זו מבקש הכנס לבחון, מנקודת מבט רב-תחומית, תיאורטית והשוואתית, את ההשלכות האפשריות של השינוי על המחקר האקדמי, על העשייה החברתית ועל היצירה התרבותית במציאות הישראלית. 

#הגשת_הצעות
ועדת ההיגוי מזמינה הצעות בנושא הכנס מחוקרות וחוקרים ממגוון דיסציפלינות ושיטות מחקר, וכן מא.נשים העוסקים בנושא בארגוני חברה אזרחית. בהצעה יש לכלול שם מלא ושיוך אקדמי או ארגוני ותקציר של 200-250 מילים. הצעות לפורמטים לא קונבנציונליים יתקבלו בברכה.
מועד אחרון למשלוח הצעות: 1.3.2023
https://www.facebook.com/108760035823125/posts/pfbid0FqnkAZX3WDiTLU43GbMSaxxSiFv6R2Y9sR4uSJGr4r6ToHKSwhbtitvoNQtYUv27l/?mibextid=ZYFYyJ

IMG_2116.JPG


IMG_2117.JPG


IMG_2118.JPGSent From my  ++972-50-7638568 שלי IPhone נשלח מה