אתר חדש ליוזמת המדינה האחת


Ofra Lyth
 

הי – חברים מהפזורה הפלסטינית העלו אתר מושקע התומך ברעיון המדינה האחת, בשלוש שפות, הם מעוניינים בתגובות של יהודים מישראל.  מציעה לעיין, https://www.odsi.co/he/

בברכה, עפרה