הערב 18:30 | שני ילדים ביום | הקרנת סרט ודיון


Adam Keller
 


אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
מכון ון ליר בירושלים
שני ילדים ביום
15.2.2023
הערב
יום רביעי, בשעה 18:30
שני ילדים ביום
Two Kids a Day

הקרנת סרטו של דוד וקסמן ודיון

הכניסה לאולם בהרשמה מראש
 
FacebookWebsiteYouTube
InstagramTwitterWhatsappLinkedIn
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה
The Van Leer Jerusalem Institute | P.O.Box 4070 | Jerusalem | 9104001 | Israel | 02-5605282
 
נשלח באמצעות תוכנת ActiveTrail