דחיית המשמרת לזכר חללי תאונות הבניין


יובל הלפרין
 

מתנצל להודיע
שהמשמרת של חד"ש עובדים שנועדה להערב,
לזכר חללי תאונות הבניין בשנת 2022 -
נדחית עקב מזג האוויר.
על מועד חדש נודיע.

איתכם הסליחה ושתהיה המשך שנה טובה מתחילתה,
יובל וחד"ש עובדים