לזכר חללי תאונות הבניין הנפשעות ב־2022


יובל הלפרין
 

עוד שנה חלפה.
עוד שנה של מוות, פגיעות ופציעות באתרי הבניין.
עוד שנה שבה רווחים חשובים מחיים.
עוד שנה של רשלנות פושעת מצד קבלנים והתעלמות פושעת מצד הממשלה וזרועויתיה - בישראל ובהתנחלויות בשטחים הכבושים.
ביום ראשון, 25.12.22, נקיים בכיכר הבימה עצרת לזכר 36 חללי תאונות הבניין במהלך 2022, לרפואת הפצועים, ונדרוש לשים קץ למדיניות ההפקרות וההזנחה.

https://www.facebook.com/events/712624796843300/?ref=newsfeed