לזכר חללי תאונות הבניין ב2022


יובל הלפרין
 

https://did.li/pbdIw
עוד שנה חלפה.
עוד שנה של מוות, פגיעות ופציעות באתרי הבניין.
עוד שנה שבה רווחים חשובים מחיים.
עוד שנה של רשלנות פושעת מצד קבלנים והתעלמות פושעת מצד הממשלה וזרועותיה - בישראל ובהתנחלויות בשטחים הכבושים.
ביום ראשון, 25.12.22, נקיים בכיכר הבימה עצרת לזכר 36 חללי תאונות הבניין במהלך 2022, לרפואת הפצועים, ונדרוש לשים קץ למדיניות ההפקרות וההזנחה.