מסיק בשבת 15.10.22 בכפר ג'יוס


יעקב מנור
 

נא להפיץ

 

קואליציית המסיק

 

שלום רב,

 

להלן לינק להרשמה למסיקי הזיתים השנה

וצרופה עם דיווח למסיק שהתקיים ב- 7.10

 

 

המסיק הקרוב יתקיים ביום שבת,  15.10.22

במרחב התפר באדמות הכלואות של הכפר ג'יוס נפת קלקיליה,

נמסוק אצל 4 משפחות

 

נקודות ריכוז ושעות יציאה נפרסם בקבוצת וואטסאפ.

 

מתבקשים מתנדבות/ים רבים נא להפיץ בין מכותביכם.

 

לכל שאלה:  יעקב  050-573-3276

Manor12@...

 

תרומות: לפקודת חש.  מס.  119445 ע"ש 'מטה הקואליציה' בבנק הפועלים סניף 627, כ"ס

 

לינק לטופס הרשמה למסיק

 

 

--
--
You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "Olive Harvest Coalition" group.
 
To unsubscribe from this group, send an email to
olive-harvest-coalition+unsubscribe@...
 
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/olive-harvest-coalition?hl=en?hl=en

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Olive Harvest Coalition" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to olive-harvest-coalition+unsubscribe@....
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/olive-harvest-coalition/!%26!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAALNtHAhLONBGvNpfc6uSP9bCgAAAEAAAAKSE67jsN0BOnbNfbj0gUvkBAAAAAA%3D%3D%40inter.net.il.