מסיקים בולאג'ה (ליד ירושלים) ב-28.10 וב-5.11


Vardit Goldner
 

"ידידי אל-ולאג'ה" מארגנים מסיקים בכפר. פרטים והרשמה בלינק: