FW: טופס הרשמה: מסיק . מסיק ראשון בעיזבאת טביב 7.10.22


יעקב מנור
 

נא להפיץ

קואליציית המסיק

 

שלום רב,

 

מצ"ב לינק להרשמה למסיקי הזיתים השנה.  

 

פתיחת העונה ביום שישי, 7.10

 

בכפר עיזבאת טביב, נפת קלקיליה,

 

נקודת ריכוז:

רכבת ראש העין בשעה 08:00

 

לכל שאלה:

דורון מיינרט 050-5554375, (עדיף בוואטסאפ).

יעקב מנור   050-5733276, דוא"ל manor12@...

 

מוזמנות/ים להשתתף ולהפיץ

 

תרומות:

לפקודת חשבון בנק מס. 119445 ע"ש מטה הקואליציה בבנק הפועלים סניף 627, כ"ס.

בביט: 050-5733276,  050-5554375

 

לינק להרשמה