משמרת מחאה ותמיכה בסרבנים - 24.9.2022 ❗❗❗❗


Ishai Menuchin
 Drove Image