עצומה: שחררו את אמל נחלה, נער פלסטיני החולה במחלה קשה, וכלוא מזה שנה במעצר מנהלי ללא משפט


Adam Keller
 On Mon, Apr 4, 2022 at 2:26 PM Neta Kamal <neta.golan@...> wrote:


אל: שר הביטחון בני גנץ ושר הבריאות ניצן הורביץ

עצומה: שחררו את אמל נחלה, 

נער פלסטיני החולה במחלה קשה, וכלוא מזה שנה במעצר מנהלי ללא משפט!

 


אמל נעצר בגיל שש עשרה, לפני למעלה משנה, ומאז מוחזק ללא אישום או משפט. אמל סובל ממחלה אוטואימונית הפוגעת בתפקוד השרירים וביכולת הנשימה שלו, והמצריכה טיפול רפואי ומעקב מתמשך. בתחילה הוא נעצר בחשד לזריקת אבנים, ולאחר ששופט צבאי הורה לשחררו. הוציא נגדו השב"כ צו מעצר מנהלי.
מאז ה-1 בינואר, העצירים המינהליים הפלסטינים שובתים כנגד ההפרה הבוטה של זכויותיהם ומסרבים להשתתף בפארסה של "הליכים משפטיים" צבאיים נגדם. אמל הצטרף לשביתת האסירים והחרים את הדיון בעניינו בבית המשפט הצבאי. בהיעדרו אישר השופט הצבאי להאריך שוב את מעצרו עד ה-17 במאי, כשבתאריך זה ניתן יהיה להאריך את מעצרו שוב ושוב. 
לפיכך אנו דורשים.ות את שחרורו המיידי של אמל נח'לה, וכל האסירים והעצורים הפוליטיים הפלסטינים המוחזקים באופן שרירותי ללא אישום.

למה זה חשוב?

במקרים כמו זה של אמל, כאשר לרשויות אין מספיק ראיות להגשת כתב אישום, או כאשר הן אינן רוצות לחשוף את הראיות שברשותן לכאורה, הן משתמשות במעצר מנהלי כחלופה למשפט פלילי. בכך מיטשטשת ההבחנה בין הליך מינהלי שאמור להוות אמצעי מניעה, לבין הליך פלילי שהוא עונשי ורטרואקטיבי. ישראל גם מנצלת אמצעי זה כדי לעצור פלסטינים בשל דעותיהם הפוליטיות ובשל עיסוק בפעילות פוליטית לא אלימה. 

.מתוך 4400 הפלסטינים הכלואים כיום על ידי כוחות הכיבוש, 490 נמצאים במעצר מנהלי. ישראל מחזיקה עצירים מנהליים במעצר ללא הגבלת זמן מבלי שיוודעו להם אי פעם סיבת או משך מעצרם. כאשר אסיר משתחרר סופית ממעצר מנהלי, תמיד ניתן לעצור אותו שוב בכל עת ללא כל סיבה נתונה. שימוש שרירותי זה של הכיבוש הישראלי בצווי מעצר מנהליים מהווה עינוי.

הצטרפו אלינו בדרישה לשחרר את אמל נח'לה, ולהפסקת הניצול הציני של מעצרים מנהליים ככלי לדיכוי פלסטינים.

מערכת המשפט הצבאית, שבה קצין צבא ישראלי משמש כשופט ותובע ופוסק על פי פקודות שהוציא המפקד הצבאי הישראלי, רואה בפלסטינים אויבים וסכנה מתוקף זהותם הלאומית. השופטים הצבאיים הישראלים מאשרים את סודיות החומרים ולעיתים תכופות כלל אינם מבקשים לראות את החומר. העובדה שאחוז בקשות המעצר שאושרו על ידי בית הדין הצבאי עומד על כ-99% מעיד על כך שההליכים האלה הם לא יותר מאשר חותמת גומי לשב"כ שעושה בפלסטינים כרצונו.

מערכת המשפט הצבאית משתפת פעולה עם השב"כ בשמירה על מצב של שליטה באוכלוסייה הפלסטינית, רומסת כל התנגדות לכיבוש, וזורעת זרעים של פחד ואיום מתמשכים. מערכת זו היא חלק בלתי נמנע, ואף הכרחי, ממערכת מפלה של שמירה על משטר שליטה של קבוצת אוכלוסייה אחת על קבוצת אוכלוסייה אחרת ודיכויה השיטתי. זו ההגדרה של משטר אפרטהייד. 

ביחד נדרוש את שחרורו של אמל נחלה. שחררו את כולם.

FreeAmalNakhleh #FreeThemAll#

לחתימה


 לפרטים נוספים: 054-2340749


 העצומה נמצאת כאן בעברית: https://my.zazim.org.il/petitions/shkhrr-t-ml-nkh-lh-1
 
הטקסט באנגלית נמצא כאן, אין אפשרות לחתום עליו אבל יש אפשרות לחתום על העצומה המקורית שלנו נגד האפרטהייד באותו אתר
 


Neta Kamal
 אל: שר הביטחון בני גנץ ושר הבריאות ניצן הורביץ

עצומה: שחררו את אמל נחלה, 

נער פלסטיני החולה במחלה קשה, וכלוא מזה שנה במעצר מנהלי ללא משפט!

 


אמל נעצר בגיל שש עשרה, לפני למעלה משנה, ומאז מוחזק ללא אישום או משפט. אמל סובל ממחלה אוטואימונית הפוגעת בתפקוד השרירים וביכולת הנשימה שלו, והמצריכה טיפול רפואי ומעקב מתמשך. בתחילה הוא נעצר בחשד לזריקת אבנים, ולאחר ששופט צבאי הורה לשחררו. הוציא נגדו השב"כ צו מעצר מנהלי.
מאז ה-1 בינואר, העצירים המינהליים הפלסטינים שובתים כנגד ההפרה הבוטה של זכויותיהם ומסרבים להשתתף בפארסה של "הליכים משפטיים" צבאיים נגדם. אמל הצטרף לשביתת האסירים והחרים את הדיון בעניינו בבית המשפט הצבאי. בהיעדרו אישר השופט הצבאי להאריך שוב את מעצרו עד ה-17 במאי, כשבתאריך זה ניתן יהיה להאריך את מעצרו שוב ושוב. 
לפיכך אנו דורשים.ות את שחרורו המיידי של אמל נח'לה, וכל האסירים והעצורים הפוליטיים הפלסטינים המוחזקים באופן שרירותי ללא אישום.

למה זה חשוב?

במקרים כמו זה של אמל, כאשר לרשויות אין מספיק ראיות להגשת כתב אישום, או כאשר הן אינן רוצות לחשוף את הראיות שברשותן לכאורה, הן משתמשות במעצר מנהלי כחלופה למשפט פלילי. בכך מיטשטשת ההבחנה בין הליך מינהלי שאמור להוות אמצעי מניעה, לבין הליך פלילי שהוא עונשי ורטרואקטיבי. ישראל גם מנצלת אמצעי זה כדי לעצור פלסטינים בשל דעותיהם הפוליטיות ובשל עיסוק בפעילות פוליטית לא אלימה. 

.מתוך 4400 הפלסטינים הכלואים כיום על ידי כוחות הכיבוש, 490 נמצאים במעצר מנהלי. ישראל מחזיקה עצירים מנהליים במעצר ללא הגבלת זמן מבלי שיוודעו להם אי פעם סיבת או משך מעצרם. כאשר אסיר משתחרר סופית ממעצר מנהלי, תמיד ניתן לעצור אותו שוב בכל עת ללא כל סיבה נתונה. שימוש שרירותי זה של הכיבוש הישראלי בצווי מעצר מנהליים מהווה עינוי.

הצטרפו אלינו בדרישה לשחרר את אמל נח'לה, ולהפסקת הניצול הציני של מעצרים מנהליים ככלי לדיכוי פלסטינים.

מערכת המשפט הצבאית, שבה קצין צבא ישראלי משמש כשופט ותובע ופוסק על פי פקודות שהוציא המפקד הצבאי הישראלי, רואה בפלסטינים אויבים וסכנה מתוקף זהותם הלאומית. השופטים הצבאיים הישראלים מאשרים את סודיות החומרים ולעיתים תכופות כלל אינם מבקשים לראות את החומר. העובדה שאחוז בקשות המעצר שאושרו על ידי בית הדין הצבאי עומד על כ-99% מעיד על כך שההליכים האלה הם לא יותר מאשר חותמת גומי לשב"כ שעושה בפלסטינים כרצונו.

מערכת המשפט הצבאית משתפת פעולה עם השב"כ בשמירה על מצב של שליטה באוכלוסייה הפלסטינית, רומסת כל התנגדות לכיבוש, וזורעת זרעים של פחד ואיום מתמשכים. מערכת זו היא חלק בלתי נמנע, ואף הכרחי, ממערכת מפלה של שמירה על משטר שליטה של קבוצת אוכלוסייה אחת על קבוצת אוכלוסייה אחרת ודיכויה השיטתי. זו ההגדרה של משטר אפרטהייד. 

ביחד נדרוש את שחרורו של אמל נחלה. שחררו את כולם.

FreeAmalNakhleh #FreeThemAll#

לחתימה


 לפרטים נוספים: 054-2340749


 העצומה נמצאת כאן בעברית: https://my.zazim.org.il/petitions/shkhrr-t-ml-nkh-lh-1
 
הטקסט באנגלית נמצא כאן, אין אפשרות לחתום עליו אבל יש אפשרות לחתום על העצומה המקורית שלנו נגד האפרטהייד באותו אתר
 
--
To subscribe reply to  info@... and write in the subject line: [[subscribe me]] (double square brackets will make sure it is dealt with immediately.)

To UNsubscribe reply to  info@... and write in the subject line: [[UNsubscribe me]] (double square brackets will make sure it is dealt with immediately.)