קמפיין חדש למען הישובים הפלסטינים בדרום הר-חברון-הצטרפו


Bilha Sündermann Golan
 

From: The Villages Group <villagesgroup1@...>

Date: 8 November 2021 


לקראת הכרעה אפשרית של בית המשפט העליון בגורלם של הישובים הפלסטינים הלא-מוכרים בדרום הר-חברון,
תושבי האזור ותומכיהם השיקו קמפיין למען זכותם לחיות על אדמתם. ראו: