שנוי שעה למשמרת המחאה בשיח ג'ראח


Bilha Sündermann Golan
 


From: taayush 2013 <taayush2013@...>
Date: 3 November 2021 


שעת ההצטרפות למשמרת המחאה השבועית בשייח' ג'ראח הוקדמה לשעה 15:00 בהתאם לשעון חורף.

יום שישי בשעה 15:00, בגן שייח' ג'ראח, דרך שכם פינת רחוב דלמן.