07/11 מצוק איתן לחלופות מדיניות: התמודדות אישית וציבורית עם סכסוך מתמשך


Hillel Barak
 

התכנית לניהול סכסוכים וגישור ע"ש אוונס, אוניברסיטת תל אביב ותנועת נשים עושות שלום
עורכות כנס בנושא:
מצוק איתן לחלופות מדיניות: התמודדות אישית וציבורית עם סכסוך מתמשך
============
הכניסה לכנס ללא עלות. להרשמה: https://osotshalom.ravpage.co.il/TAUNOV
============תכנית הכנס:
============

17:30 התכנסות
תערוכה של 'שיח לוחמים – צוק איתן'

18:00 ברכות
פרופ' איתי סֵֶנֶד, ראש בית הספר ללימודי חברה ומדיניות, אוניברסיטת תל אביב

חלק א' - התמודדות עם סכסוך מתמשך - קולות שונים
===========
פתיחה: 'שיח לוחמים - צוק איתן'
תמיר יוגב וגל בן ארי, עורכי 'שיח לוחמים - צוק איתן', תנועת תרבות

פאנל: התמודדויות ודילמות בסכסוך מתמשך
בהשתתפות: עו"ד בתיה כהנא דרור - פעילה לזכויות נשים | גל בן ארי ותמיר יוגב - עורכי 'שיח לוחמים - צוק איתן', תנועת תרבות | נאהידה עוקבי - יועצת למעמד האישה במועצה מקומית חורה | נעמה שקד לוי - יזמת חברתית, חברה במחאת 'אחדות עם הדרום' | מנחה: איילה מינקר - פעילה חברתית, יוצרת מפגשי 'בין הקולות, משיר אישי לסיפור קהילתי'

ממלכוד לשינוי: היבטים פסיכולוגיים של חברות בסכסוך
ד"ר נמרוד רוזלר - התכנית לניהול סכסוכים וגישור ע"ש אוונס, אוניברסיטת תל אביב

קטע מוזיקלי

חלק ב' - מהתמודדות אישית לשינוי ציבורי: על הצעת חוק חלופות מדיניות תחילה
===========

כשלים במנגנוני קבלת החלטות
שיחה: אלוף בדימ' עמי איילון עם ד"ר יעל אדמי

הצעת חוק חלופות מדיניות - תפקידן של נשים בעשיית שלום
עו"ד נטע לוי - מקדמת מדיניות בעמותת 'איתך מעכי - משפטניות למען צדק חברתי'

למה נחוץ חוק? מדוע שיתנגדו לכך?
פרופ' מרדכי קרמניצר - עמית מחקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, פרופסור אמריטוס למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים

רב-שיח על התמודדות עם סכסוך מתמשך והצעת החוק
בהשתתפות דוברות ודוברי הכנס והקהל

זמרת אורחת: דנה ברגר

שעת סיום משוערת: 20:30

============

הכניסה לכנס היא ללא עלות. להרשמה: https://osotshalom.ravpage.co.il/TAUNOV