Date   
התקיפות ברצועת עזה נמשכות, גם שאר הפשעים והמחדלים By יובל הלפרין · #759 ·
הכרה במדינת פלסטין - הדרך לשלום בין שתי מדינות By יובל הלפרין · #745 ·
הכרה במדינת פלסטין - הדרך לשלום בין שתי מדינות By יובל הלפרין · #742 ·
משמרת מול שגרירות אוסטרליה בעקבות חילופי הממשל שם - הכרה בפלסטין עכשיו! By יובל הלפרין · #737 ·
מפגש עם ח"כ איימן עודה ביפו! By יובל הלפרין · #731 ·
מדינת פלסטין עכשיו (והיום)! By יובל הלפרין · #714 ·
יום ראשון הקרוב - מדינת פלסטין עכשיו! By יובל הלפרין · #709 ·
מדינת פלסטין עכשיו - הכנס הראשון (29.5. בית הסופר רח' קפלן 6 ת"א) By יובל הלפרין · #698 ·
כנס מדינת פלסטין עכשיו (29.5) - הודעה ראשונה By יובל הלפרין · #677 ·
כן לדיור ולא לפינוי - יפו נאבקת על הזכות לדיור ונגד הנישול והגזענות של עמידר By יובל הלפרין · #646 ·
נאבקים על הבית עם דיירי עמידר ביפו! By יובל הלפרין · #639 ·
שינוי במיקום המשמרת נגד פשע תאונות הבניין! By יובל הלפרין · #614 ·
די לפשע תאונות הבניין - משמרת לזכר עדלי עדאל ביירותי ז"ל By יובל הלפרין · #613 ·
חיים לפני רווחים - משמרת נגד פשע תאונות הבניין By יובל הלפרין · #576 ·
חיים לפני רווחים! By יובל הלפרין · #573 ·
עסקת חבילה או עסקת חבּלה? By יובל הלפרין · #567 ·
ראשון הקרוב, כ"ח בנובמבר (28.11) - מדינת פלסטין עצמאית עכשיו! By יובל הלפרין · #558 ·
כ"ח בנובמבר - מדינת פלסטין עצמאית עכשיו! By יובל הלפרין · #554 ·
מדינת פלסטין עכשיו - כ"ח בנובמבר (28.11) By יובל הלפרין · #546 ·
לא דמוקרטית ולא לאומית By יובל הלפרין · #519 ·
1 - 20 of 29