המליצו על מועמד/ת להדלקת משואות


Ishai Menuchin
 

תנועת יש גבול מזמינה אותך להציג מועמדים ומועמדות לטקס הדלקת משואות לישראל צודקת, שוויונית וראויה. גם השנה, שנת ה-73 למדינה ולנכבה, שנתו העשרים וארבע של האירוע, אנו מחפשים מועמדות ומועמדים מגיני זכויות
תנועת יש גבול מזמינה אותך להציג מועמדים ומועמדות לטקס
הדלקת משואות לישראל צודקת, שוויונית וראויה.
גם השנה, שנת ה-73 למדינה ולנכבה, שנתו העשרים וארבע של האירוע, אנו מחפשים מועמדות ומועמדים מגיני זכויות אדם הנאבקים על הפסקת הדיכוי, המתנגדים לפשעי המלחמה ולמלחמה המיותרת בשטחים הפלסטינים הכבושים, הפועלים לתיקון העוולות שגרמנו ושעדיין אנו גורמים, המגויסים לתיקון היחס לחלשים שבקרבנו ומנסים לקדם שלום עם כל שכנינו.
המועד אחרון להגשת מועמדויות הוא 1.3.2021
הטקס יתקיים ביום ד', 14.4.2021, בשעה 19:45 בכיכר ע"ש אמיל גרינצוויג (מול משרד ראש הממשלה שבגבעת רם), בירושלים.
Drove Image
את הצעתך שלח\י ל- yesh.gvul.1982@...
יש גבול
yesh.gvul.1982@...
גבעת רם, ירושלים, ישראל
facebook pagewebsite link

Join {actleft@groups.io to automatically receive all group messages.