קמפיין גיוס המונים לטובת קו חירום 24/7 לנשים בזוגיות אלימה - און לייף


Bilha Sündermann Golan
 


 אומרים די לאלימות נגד נשים ,גיוס המונים לקו חירום 24/7

https://www.onlife.co.il/news/society/domestic-violence/209592

כתב האישום נגד אלירן מלול: הכשלים שהביאו לרצח של מיכל סלה וגיוס המונים לקו חירום 24/7
https://www.onlife.co.il/news/society/domestic-violence/209828

Join actleft@groups.io to automatically receive all group messages.