מסיק 2020-שבת 7.11 בכפר קליל, נפת שכם.doc


יעקב מנור
 

נא להפיץ

 

קואליציית המסיק

 

שלום רב,

 

לאחר שבשבועות האחרונים מסקנו בעיקר באדמות הכלואות,

נחזור השבוע אל הכפר קליל השוכן סמוך להתנחלויות העוינות בנפת שכם

 

מצ"ב הודעה על המסיק בכפר קליל, יום שבת ה-7 בחודש נובמבר.

את המתנדבים/ות  נחלק ל- 3-4 משפחות  

 

בפתח ההודעה תמצאו אינפורמציה חשובה על התנאים המיוחדים למסיק זה. נא לקרוא בעיון

בגוף ההודעה ניתן למצוא את כל הפרטים לגבי נקודות איסוף ולוח זמנים,

הוראות הרשמה מוקדמת ולינק לטופס הרשמה, והנחיות התנהלות הקשורות למגפה.

 

מוזמנות/ים להגיע ולהפיץ בתפוצה רחבה

 

בהצלחה

הצוות המארגן

 

 

 


Virus-free. www.avg.com

Join {actleft@groups.io to automatically receive all group messages.