[Mesarvot] קול קורא.ת לתפקיד רכזת מסרבות


Ishai Menuchin
 ---------- Forwarded message ---------
מאת: Tair Kaminer Goldfainer <tairkaminerg@...>
‪Date: יום ג׳, 25 באוג׳ 2020 ב-8:19‬
‪Subject: [Mesarvot] קול קורא.ת לתפקיד רכזת מסרבות‬
To: <mesarvot@...>


דור הרכז הנפלא שלנו מסיים את תפקידו בקרוב ואנחנו מחפשות את הרכז.ת הבאה שתמשיך את עבודתו הנפלאה. כל הפרטים בקובץ המצורף. 

תמיד אנחנו מחפשות אחרי מישהי מתוך הרשת, אז אם קיבלת מייל זה אולי התפקיד הוא בול בשבילך? ואם לא, נא לחשוב על האקטיביסט.ית הכי מרשימ.ה שאת.ה מכיר.ה ולהעביר לו.ה את הקול קורא.ת. 
כמובן זו הזדמנות להגיד לדור תודה גדולה על הכל, אבל יהיו עוד הזדמנויות- הוא איתנו בנתיים! 

יום נפלא, 

תאיר

--
‏קיבלת את ההודעה הזו מפני שאתה רשום לקבוצה 'Mesarvot' של קבוצות Google.
כדי לבטל את הרישום לקבוצה הזו ולהפסיק לקבל ממנה אימייל, שלח אימייל אל mesarvot+unsubscribe@....
כדי להציג את הדיון הזה באתר, היכנס ל-https://groups.google.com/d/msgid/mesarvot/CAOooDFzYJH62LRw1%3D-%3DhfUsa4C7yNk6CbtL8EwJHvGYrFAX7SQ%40mail.gmail.com.

Join {actleft@groups.io to automatically receive all group messages.