FW: Zijn er te weinig arbeidsbeperkten om de banenafspraak te halen?


Debby Buis
 

 

 

Van: visuelehandicap@... [mailto:visuelehandicap@...] Namens 'Kim Bols' kim_bols@... [visuelehandicap]
Verzonden: donderdag 27 juli 2017 8:30
Aan: Visuelehandicap <visuelehandicap@...>
Onderwerp: [visuelehandicap] NL: Zijn er te weinig arbeidsbeperkten om de banenafspraak te halen?

 

 

Zijn er te weinig arbeidsbeperkten om de banenafspraak te halen?

 

Het aanbod van mensen met een arbeidsbeperking is te laag voor werkgevers om te kunnen voldoen aan de Wet Banenafspraak en de Quotumwet. Als de wet niet wordt aangepast hangt werkgevers een boete boven het hoofd die kan oplopen tot ruim 270 miljoen euro per jaar.

 

Daarop dringt verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon aan in een brief aan demissionair staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het zogenoemde doelgroepregister wordt bijgehouden hoeveel personen onder de banenafspraak vallen en welke meetellen voor de Quotumwet. Uit een analyse van Aon blijkt dat het register sinds eind 2015 snel slinkt. Als die trend doorzet, moeten eind 2018 alle mensen uit het doelgroepregister een baan hebben om de Wet Banenafspraak te realiseren. In de praktijk betekent dit dat werkgevers onmogelijk aan de afspraken kunnen voldoen, omdat er paradoxaal genoeg te weinig arbeidsbeperkten zijn.

 

De overheid en werkgevers hebben in de Wet Banenafspraak samen afgesproken dat er 125.000 extra banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Als werkgevers de extra banen niet creëren, wordt de Quotumwet van kracht die boetes voorschrijft voor iedere baan die te weinig is gecreëerd.

 

Slinkend aantal Wajongers

 

De daling van het aantal arbeidsbeperkten komt met name door het snel slinkende aantal Wajongeren. Daarvan zijn er steeds minder als gevolg van een grootschalige herkeuring tussen 2015 en 2017. Sinds het begin van die herkeuring krimpt het doelgroepregister met gemiddeld vijf procent per kwartaal. Aon voorziet dat de daling van het aantal arbeidsbeperkten door natuurlijk verloop ook na de herkeuring doorzet. Daarmee komt de Wet Banenafspraak verder in het gedrang.

 

Veranderen de afspraken niet, dan treedt de Quotumwet naar verwachting in 2019 in werking en worden er boetes uitgedeeld. De maatregel kost werkgevers in Nederland volgens berekeningen van Aon bij elkaar 40 miljoen euro, wat bij gelijkblijvende omstandigheden oploopt tot 270 miljoen per jaar vanaf 2025.

 

TIP

 

Grip hebben én houden op uw ziekteverzuim

 

Wist u dat een verzuimende medewerker al gauw zo’n 250 euro per dag kost? Met een gemiddeld landelijk ziekteverzuimpercentage van rond de 4 procent, blijkt dus wel dat ziekteverzuim een kostbare zaak is voor werkgevers. Turgut Hefti leidt u langs de formele regels rond ziekteverzuim en de rol van het UWV hierin. Maar minstens zo belangrijk zijn adviezen om ziekteverzuim creatief aan te pakken.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl/topics/participatiewet/nieuws/zijn-er-te-weinig-arbeidsbeperkten-om-de-banenafspraak-te-halen, 26 juli 2017

__._,_.___


Posted by: "Kim Bols" <kim_bols@...>


Reply via web post

Reply to sender

Reply to group

Start a New Topic

Messages in this topic (1)


Have you tried the highest rated email app?

With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.


- Inschrijven: visuelehandicap-subscribe@...
- Uitschrijven: visuelehandicap-unsubscribe@...
- No mail (geen e-mails ontvangen): visuelehandicap-nomail@...
- Digest (1 mail met alle mails van de voorbije dag daarin): visuelehandicap-digest@...
- No mail of digest opzeggen: visuelehandicap-normal@...
- Contact opnemen met de lijsteigenaar: visuelehandicap-owner@...
- Berichten posten als je ingeschreven bent: visuelehandicap@...
- Website op Yahoogroups: https://groups.yahoo.com/neo/groups/visuelehandicap/info

Alle info rond blinde & slechtziende personen (visuele handicap):

* Website: http://www.visuelehandicap.be
* Facebook: https://www.facebook.com/blindenenslechtzienden
* Twitter: https://twitter.com/visuelehandicap.


__,_._,___